[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Zeměměřič v PDF

první dvojčíslo v novém roce tradičně zveřejňujeme i pro nepředplatitele v PDF. Získáte z něho představu o našem měsíčníku, který vychází 9x ročně. Letos jsme pro předplatitele připravili novinku - jsou to dokončení článků a jiné bonusy na tajné adrese na Webu Zeměměřiče. Kdo si nepředplatí papírový časopis, tak se k těmto článkům nedostane (podívejte se na stranu 25 a 33). Předplatné je pouze 378 kč na rok.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]