[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně

<p><strong>BRNO (9. - 10. 11. 2006):</strong> I zeměměřiči mají své dny. Mají je v Brně, jsou tradiční, a tak se při nich mohly potkat i legendy oboru pamatující většinu z celkového počtu dvaačtyřiceti geodetických dnů. Po úvodním slově jednoho z brněnských hostitelů ředitele KÚ Brno Josefa Kamery patřil mikrofon předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, Karlovi Večeřemu. První muž českého katastru mimo jiné připomenul rozvoj používání GPS v zeměměřické praxi, upozornil na novinky na Geoportálu a v dalších službách, které resort nabízí. Večeře přiznal, že přes víceleté působení v Evropské unii není zatím možné v oblasti KN umožnit zahraničním odborníkům zdejší uplatnění, neboť každý stát Unie včetně našeho má v KN své zvláštnosti a pro cizince bez hlubších znalostí třeba i češtiny by bylo velmi obtížně pochopit právní normy upravující katastr nemovitostí. Předseda upozornil na narůstající objemy vyřizovaných vkladů a záznamů na katastrálních pracovištích, kde úředníci musejí zvládnout příliv přibližně o 13 procent zvýšeného počtu čísel jednacích u vkladů a nárůst o 22 procent u záznamů. Neustále přicházející spisy na jimi pak zavalené katastrální pracoviště v Praze se daří vyřizovat jen s pomocí mimopražských pracovníků. V Brně jsme si z Večeřeho projevu zaznamenali i informaci o českém evropském prvenství. Tím jsou nejnižší poplatky za služby na katastrálních pracovištích v Evropě. I další poznatky z nedávného setkání evropských odborníků přes katastr v Praze naznačily další cestu, kterou by se mohl vydat v budoucnu i český katastr. V některých zemích do KN už nyní vstupují dokonce i banky, ale pokud se jich to týká, jako třeba při vymazávání zástavního práva z KN.</p> <p>Dalším hovořícím předsedou byl předseda ČSGK Václav Šanda, s jehož předloženou představou, co by měl Svaz dělat vně své členské základny a navenek pro veřejnost, musel souhlasit každý posluchač včetně člena pardubické pobočky Svazu Karla Večeře...</p> <p>Andrej Pachuta z Varšavské univerzity připomněl hodně těsné svazby Sdružení polských geodetů s družební organizací v Česku. Po stopách Inků v Peru se krátkou vzpomínkou na působení na jihu amerického kontinentu vydal v Brně Michal Pavlík z GEFOSu Praha a o zeměměřické knihovně ODISu ve VÚGTK a o poskytování informací se rozhovořil Milan Talich, tedy muž, který je tam vedoucím. Jak bude s největší pravděpodobností vypadat nová prováděcí vyhláška ke katastrálnímu zákonu a k zákonu o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem si řekl své ředitel odboru ČÚZK Bohumil Janeček. Jeho kolega Vít Suchánek se rozpovídal o zavedení e-značky k výstupům KN, dále o poskytování ověřených výstupů z KN mimo KÚ prostřednictvím DP.</p> <p>Novinky v dostupnosti mapových dat v ISKN a DP, snímky z mapy v DP, definiční body a orientační mapa parcel, o tom všem přednášela Jitka Rubešová (KÚ pro Pardubický kraj) a zajímavostmi v datech KN okořenil blok věnovaný KN Zbyněk Souček z ČÚZK.</p> <p>Kartografickou část zpestřili třemi přednáškami současní nebo bývalí pedagogové. Milan V. Drápela (Masarykova univerzita) si řekl své ke 'Standardizaci geografického názvosloví a k vytváření konceptu popisu map', Helena Ryšková (dříve VUT Brno) k &quot;Vývoji názvů brněnských ulic a náměstí - od 13. stol. po dnešek&quot; a Petr Skála (ČZU Praha) ke &quot;Kartografickému dílu a k autorskému právu&quot;.</p> <p>Druhý den měl na programu další šňůru přednášek. U mikrofonu se střídali Jiří Šíma (ZČU Plzeň s příspěvkem 'Geomatika v moderní informační společnosti', Bohumil Pechr (ČÚZK) s referátem &quot;Koncepce základního registru územní identifikace a nemovitostí&quot; a Zdenek Hoffmann (Gepro spol s r.o.) s prací &quot;GIS pro potřeby měst&quot;, obcí, státní správy, správců technického vybavení.</p> <p>Tok informací pokračoval dalšími vystoupeními. Jiří Hiess (CAGI) mluvil o činnosti a působení České asociace pro geoinformace, Petr Kokeš (ČÚZK) o obsahu a struktuře výměnného formátu ISKN a o možnosti využití, Jan Kmínek (ČÚZK) o zpracování geometrických plánů ve výměnném formátu ISKN z pohledu resortu ČÚZK a Tomáš Cajthaml (VÚGTK) o výměnném formátu ve formě XML a výhodách a jeho využití.</p> <p>V sekci zabývající se inženýrskou geodézií a GPS byly připraveny přednášky 'Automatizované technologie měření a zkušenosti z jejich vyžití v praxi' Vladimíra Grófa (Geoexperts spol. s r.o. Žilina), &quot;Vytyčovací síť Simplonského tunelu spojujícího Švýcarsko a Itálii&quot; Pavla Hánka (ČVUT) a &quot;Aktuální stav české sítě permanentních stanic GPS CZEPOS&quot; Jana Řezníčka (Zeměměřický úřad).</p> <p>Závěr patřil Janě Charvátové, která za pořadatele Spolek zeměměřičů Brno pozvala účastníky Geodetických dnů na další v roce 2007.</p>

Petr Skála, člen Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]