[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Národní delegáti za Českou republiku v FIG

<p>Předseda komitétu FIG Doc. Ing. Josef Weigel, CSc. (VUT v Brně)</p> <p>1 - Odborné standardy a praxe Ing. Jan Sirotek (GEODIS BRNO spol. s r.o.)</p> <p>2 - Odborné vzdělávání Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. (ČVUT v Praze)</p> <p>3 - Management prostorových informací RNDr. Jan Bareš (IMI Hlavního města Prahy)</p> <p>4 - Hydrografie neobsazeno</p> <p>5 - Určování polohy a měření Ing. Václav Slaboch, CSc. (VÚGTK Zdiby)</p> <p>6 - Inženýrská geodézie Prof. Ing. Otakar Švábenský, CSc. (VUT v Brně)</p> <p>7 - Katastr nemovitostí Ing. Libor Tomandl (KÚ pro Karlovarský kraj, KP Karlovy Vary)</p> <p>8 - Územní plánování a rozvoj Dipl. Ing. Jiří Čálek (IMI Hlavního města Prahy)</p> <p>9 - Management a oceňování nemovitostí David Smejkal (Česká asociace certifikovaných odhadců)</p> <p>10 - Ekonomika a řízení stavebnictví Ing. Robert Šinkner (GEFOS a. s.) </p>

ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]