[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  SETKÁNÍ GEODETŮ 2007

<p>Ve dnech 7. 6. - 9. 6. proběhne na Skalském dvoře již tradiční Setkání geodetů, které pořádá Komora geodetů a kartografů ve spolupráci s Českým svazem geodetů a kartografů, pobočkou Praha a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Už z výše uvedeného vyplývá, že se jedná svým způsobem o ojedinělou akci. Těšíme se proto na setkání s kolegy jak z komerční sféry, tak z resortu nebo akademické půdy.</p>

Ing. Martin MalecVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]