[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Odborná skupina KN obnovila činnost

<p>PRAHA (březen 2007): Potěšující událost se stala letos v březnu 2007, kdy se po mnoha měsících nečinnosti podařilo obnovit činnost odborné skupiny katastru nemovitostí. Skupina asi 25 odborníků zastoupena soukromými zeměměřiči, pracovníky státní správy a pedagogy z vysokých škol, se bude muset nejdříve vypořádat s hlavním úkolem roku 2007, kterým je pořadatelství IX. konference o katastru nemovitostí. Poznamenejte si do diáře!</p> <p>Mezinárodní konference o KN se uskuteční ve dnech 29. - 30. 11. 2007 v Olomouci.</p>

Ing. Olga Buršíková, předsedkyně odborné skupiny KNVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]