[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě

V pátek 30. 3. 2007 byla v malé aule historické budovy Varšavské polytechniky (PW, www.pw.edu.pl) z roku 1899 slavnostně zahájena zhruba před devíti desítkami účastníků dvoudenní, již osmá konference \'Aktuální problémy inženýrské geodézie\' (IG), opakující se v dvouletých cyklech. Letošním tématem bylo "Monitorování inženýrských objektů". Pořadateli byly sekce IG Polské akademie věd (prof. dr hab. Bogdan Ney) a Svazu polských geodetů (sekretář dr. inż. Andrzej Pachuta, proděkan PW) a obor geodézie a kartografie PW (dr inż. Marek Woźniak). Zahájení se krátkými vystoupeními zúčastnil ministr stavebnictví Andrzej Kordian Aumiller, rektor PW prof. dr hab. inż. Wlodzimier Kurnik a děkanka prof. dr hab. Krystyna Czarnecka.

Jednání konference bylo tematicky rozděleno do 7 sekcí. Hlavními tématy referátů byly postupně role IG v monitorování stavu a bezpečnosti stavebních objektů, metody modelování a vyhodnocování dat, nová přístrojová technika (laserové skenery, digitální nivelační přístroje, totální stanice). První den jednání se v aule konala také sekce posterových diskuzí a malá výstavka přístrojů, s krátkými informacemi před plénum předstoupili zástupci firem Leica a Topcon.

Po večerním přejezdu do Białobrzegu, rekreačního střediska na břehu zátoky Visly, a po večerním přátelském setkání účastníků, jednání druhý den pokračovalo závěrečnými třemi bloky přednášek. První z nich byl věnován problematice GPS a další dva referátům o aplikacích IG při sledování posunů a přetvoření přírodních (ledovce, rekultivace) i stavebních objektů (mosty, velkoprostorové haly). Po oba dny odeznělo asi 30 referátů, posterovou sekci naplnil zhruba stejný počet panelů. Anglická verze příspěvků bude publikována v univerzitním Reports on Geodesy.

Zdařilá konference, probíhající zejména zásluhou Dr. Pachuty v přátelském, kolegiálním uvolněném duchu, měla velmi dobrou úroveň s bohatou diskuzí. Potěšující bylo početné zastoupení nastupující mladé generace geodetů. Konference se poprvé konala s mezinárodní účastí. Slovensko bylo zastoupeno prof. Alojzem Kopáčikem, děkanem stavební fakulty STU v Bratislavě a prezidentem 6. komise (IG) FIG, který přednesl i referát, a ing. Dušanem Feriancem, předsedou Slovenské společnosti geodetů a kartografů. Z České republiky se zúčastnili doc. Josef Weigel (s referátem) a ing. Jiří Bureš, Ph.D. z VUT v Brně a (také s referátem) doc. Pavel Hánek z ČVUT v Praze jako zástupce ČSGK.

Polským kolegům přejeme do dalších ročníků stejný organizační, odborný a společenský úspěch, který zaznamenala akce letošní.

Doc. ing. Pavel Hánek, CSc., člen Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]