[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Sborníky GEOS 2006, 2007

<p>Dvě publikace s názvem vytvořeným ze čtyř písmen GEOS a letopočtů 2006 a 2007 příjemně překvapily každého, kdo sleduje trendy v oboru zeměměřictví. Proč?</p> <p>Ve sbornících a ve vložených CD je uloženo téměř vše, co bylo sděleno na pražských mezinárodních konferencích stejného názvu. Ke spravedlivému hodnocení obou titulů, je nutné znát i události předcházející vydání obou sborníků.</p> <p>Nekázeň některých na konferenci přednášejících odborníků, kteří s předstihem do sborníku nedodali v lednu 2006 své texty, donutila pořadatelé k vydání konferenčního sborníku až následně po akci. Proto publikace GEOS 2006 účastníkům konference přišla domů v obálce se zpožděním, ale zato s nečekanými a v našich zeměpisných délkách a šířkách s neobvyklými bonusy na CD.</p> <p>Nejdříve se na více než osmdesáti stranách publikace seznámíte s více než sedmdesáti referáty, které si následně můžete přečíst v plném znění na CD, ale to není všechno. Pak si ještě můžete spustit prezentaci k referátu a zvukový záznam s hlasem přednášejícího. Pokud pozorně budete sledovat tok myšlenek řečníka, určitě se vám podaří i jeho prezentaci odklikat ve správném rytmu.</p> <p>Zkrátka nyní nepřijdou ani ti, kteří všechny referáty na konferenci GEOS 2006 neslyšeli, neboť ze spuštěného CD si můžete nyní znovu přiblížit každý referát.</p> <p>Bolestivé pocity mohou mít jen někteří z těch, kteří se na CD najdou jako přednášející a s odstupem času uslyší svůj nesametový hlas.</p> <p>Autory více než sedmdesáti přednášek jsou známí zahraniční odborníci, dále domácí tvůrci jako například známí profesoři, docenti a asistenti z vysokých škol, předsedové a místopředsedové úřadů a odborných společností, dále ředitelé a armádní důstojníci nejrůznějších šarží a v neposlední řadě výzkumní pracovníci. Sborník GEOS 2006 a k němu přiložené CD je v této podobě jednou provždy dokumentem roku 2006, který nemá v oboru obdobu. Je dobře, že si můžeme zásluhou zvukového záznamu na CD znovu pustit například referát bývalého místopředsedy ČSGK Václava Slabocha 'Dopady a výzvy členství v EU na zeměměřické povolání v České republice' a poslouchat tak hlas Zeměměřiče, se kterým se v posledních měsících osobně setkávají při jeho léčení jen jeho nejbližší. Sluší se připomenout, že konference GEOS 2006 zdokumentována zaslouženě vychváleným sborníkem plným zajímavých referátů byla pořádána pod odbornou garancí Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech, v jehož čele byl v té době právě ředitel Václav Slaboch.</p> <p>Stejná instituce s pozměněným názvem VÚGTK v.v.i. byla odborným garantem konference GEOS 2007. Tentokrát se již pořadatelům podařilo od všech autorů včas vymámit referáty a tak všichni účastníci březnové konference měli sborník na začátku akce na stole před sebou. Na více než šedesáti stranách si tak mohli listovat anotacemi dvaapadesáti referátů, které si pak v plném znění prohlíželi z přiloženého CD. Mimořádnou pozornost doporučuji věnovat především referátu předsedy ČSGK Václava Šandy 'Současnost ČSGK ve vazbě na perspektivní obsah činnosti zeměměřiče', ve kterém se seznámíte se zajímavými myšlenkami, jak zlepšit další činnost odborného sdružení.</p> <p>Oba sborníky si lze půjčit ve studovně knihovny VÚGTK ve Zdibech a ve VÚGTK si jej také můžete i za symbolickou cenu 100 Kč za kus zakoupit. Nekupte to, když vám jeden referát vyjde na korunu.</p> <p>GEOS 2006 - Conference Proceedings (16. - 18. 3. 2006) Vydal VÚGTK Zdiby. Editor Milan Talich. ISBN 80-85881-25-X, 92 s.</p> <p>GEOS 2007 - Conference Proceedings (1. - 2. 3. 2007) Vydal VÚGTK v.v.i. Zdiby. Editor Milan Talich. ISBN 80-85881-26-8, 74 s.</p>

Petr Skála, člen Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]