[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Slovensko-polsko-české geodetické dny

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov, Stowarzyszenie Geodetów Polskich a Český svaz geodetů a kartografů pořádají ve dnech 10. - 12. 5. 2007 XIII. Mezinárodní Slovensko-polsko-české geodetické dny. Třinácté odborné setkání slovenských, polských a českých geodetů se uskuteční na úpatí Nízkých Tater v Liptovském Jánu ve středisku Hotel *** SOREA Máj.

Program XIII. mezinárodních slovensko-polsko-českých geodetických dní bude orientovaný na oblasti:

  1. Geodetické práce na státních hranicích
  2. GNSS a liniové dopravní stavby
  3. Studentské práce z oblasti geodézie, katastru a GIS
  4. Národní služby GNSS

V každé oblasti budou předneseny tři národní referáty.

ing. Martin Malec, rada ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]