[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

Sekretariát ČSGK informuje své členy o způsobech a možnostech úhrady členských příspěvků na rok 2007, případně za předchozí roky. Věnujte, prosím, pozornost následujícím řádkům a poznamenejte si důležitá data i čísla, jež jsou potřebná pro úhradu příspěvků.

Na základě usnesení 8. sjezdu ČSGK, který se konal 25. února 2006 v Brně, jsou určeny výše členských příspěvků na rok 2007 takto:

Roční příspěvek:

Zasílání Zeměměřičského věstníku - předplatné na rok (cca 10 čísel) je 120 Kč

Dobrovolný příspěvek na FIG 20 Kč

Platby:

  1. Bankovním převodem na účet ČSGK - č.ú.1937568329/0800, jako variabilní symbol uvádějte vaše registrační číslo člena svazu.
  2. Přímo na sekretariátu ČSGK, Novotného lávka 5, Praha 1

Uhrazení členských příspěvků očekáváme obratem. Další podrobnosti a informace získáte na sekretariátu Českého svazu geodetů a kartografů v Praze. (Tel./fax: 221 082 374) nebo na www.csvts.cz/csgk/.

Jana Chudobová, tajemnice ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]