[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách

PRAHA (27. 11. 2006): Přes sedmdesát odborníků, převážně členů ČSGK, navštívilo poslední seminář pořádaný tímto Svazem v roce 2006, který byl tentokrát zaměřen na novou stavební právní normu. K předsednickému stolu tentokrát zasedli současný předseda Svazu Václav Šanda a jeho předchůdce Petr Polák. Zatímco Polák zahájil přednáškou o zeměměřických činnostech a dílech v územním plánování a hovořil i o stavebním řádu podle nové právní úpravy s porovnáním s předchozí právní úpravou, Jiří Lechner z VÚGTK Zdiby a Václav Šanda hovořili o technických normách a o geometrické přesnosti ve výstavbě, dále o vytyčování a dokumentaci staveb. Ve svém vystoupení se zabývali i hlavními vadami v dokumentaci staveb projektové a skutečného provedení podle současné praxe. Posledních sto minut v pěkném prostředí kongresového sálu v budově ČSVTS na Novotného lávce v Praze bylo věnováno řízené diskusi. V jejím závěru přednášející zdůraznili potřebu a nutnost informovanosti o nových paragrafech stavební právní normy a to nejenom mezi zeměměřiči, ale i na straně klientů zeměměřičů.

Ing. Petr Skála, člen rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]