[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

Ve dnech 8. až 13. října 2006 se konal v bavorském Mnichově XXIII. mezinárodní kongres Mezinárodní federace zeměměřičů FIG. Kongres byl největší akcí FIG v její stodvacetiosmileté historii. Organizátory byli FIG a DVW (Deutscher Verein für Vermessungswesen), německá obdoba ČSGK. Kongresu se zúčastnilo 1300 delegátů ze 100 zemí. Z toho bylo 19 účastníků z ČR. Současně proběhla v Mnichově národní konference a veletrh INTERGEO, které DVW každoročně pořádá v různých veletržních městech Německa. Na kongresu a na konferenci bylo celkem 3000 účastníků. Na veletrhu s 550 vystavovateli, který navštívilo téměř 20 000 zájemců, měly zastoupení i české firmy a přijeli se na něj podívat i další Češi. Spolek zeměměřičů Brno tam organizoval celý autobusový zájezd.  

Oficiálně byl kongres s konferencí zahájen zahajovacím ceremoniálem v Mezinárodním kongresovém centru ICM v moderním areálu mnichovského výstaviště, kde se konala i kongresová plenární a technická zasedání, národní konference a veletrh INTERGEO. O významu akce svědčí i to, že jeden z projevů na zahajovacím ceremoniálu přednesl bavorský premiér Dr. Edmund Stoiber, který účastníky uvítal v Mnichově a zasvěceně hovořil o významném příspěvku zeměměřičů k rozvoji země. Hlavním řečníkem byl Dr. Klaus Töpfer, dlouholetý výkonný ředitel UNEP (organizace OSN pro životní prostředí). Jeho vysoce hodnocený projev byl zaměřen na roli zeměměřičů pro dosažení udržitelného rozvoje ve světě. Za zásadní úkol v boji s chudobou v rozvojových zemích pokládá zavádění vhodných systémů registrace práv k nemovitému majetku a zajištění bezpečné držby, důležité podmínky existence svobodné společnosti a bezpečných investic. Z toho projevu také pochází jeho výrok o významu katastru »if you want a conflict then destroy the cadastre«, (chceš-li konflikt, znič katastr) citovaný i na říjnovém zasedání WPLA v Praze.  

Součástí kongresu byla dvě zasedání Valného shromáždění FIG. Na nich byli delegáti národních asociací, které jsou členy FIG, informováni o činnosti za minulé období a rozhodovali o zásadních otázkách další činnosti FIG. Využili jsme možnosti zúčastnit se těchto zasedání jako pozorovatelé. Slyšeli jsme předvolební projevy a viděli zajímavý souboj o funkce nového presidenta a viceprezidentů FIG na příští volební období. Presidentem FIG na další 4 roky byl s převahou zvolen dosavadní viceprezident Prof. Stig Enemark z university v dánském Aalborgu. Známe jej i z jeho působení v ČR v roce 1996 jako konzultanta k obsahu českého katastru v rámci projektu Phare. Novým viceprezidentem se stal dosavadní předseda komise 7 Prof. Paul van der Molen, který je ředitelem holandského Kadaster International. Oba vítězní kandidáti dostali hlasy i od obou českých delegátů. Napínavý byl souboj o místo konání pracovního týdne FIG v roce 2011. V krátkých prezentacích se představili zástupci Říma, marockého Marrakeše, Nigérie a Portorika. Zástupci Říma kromě toho každému voliteli dali malý dárek. Zde se projevilo, jak prestižní je získat pořadatelství konference FIG a jak někteří uchazeči těžce nesli neúspěch. Z prvního kola voleb postoupil s převahou Marrakeš a s podstatně menším počtem hlasů z druhého místa Řím. Těsně před zahájením 2. kola voleb však italští zástupci Říma nervově nevydrželi, z boje odstoupili a opustili dotčeně zasedání, aniž by vyčkali jeho konce a závěrečného slavnostního ceremoniálu. Naopak velkou radost měli vítězní Maročané, kteří přímo v sále uspořádali slavnostní krojovaný průvod. Na závěr 2. zasedání Valného shromáždění byli také přijati další stálí členové a FIG se tak může chlubit tím, že je v něm sdruženo již 102 národních asociací.  

Na začátku kongresu se konala zasedání všech 10 specializovaných komisí FIG. Na jednání druhé komise FIG (profesní vzdělávání) bylo definitivně rozhodnuto o konání symposia Scientia Est Potentia věnovaného rozvoji studijních plánů, které proběhne od 7. do 9. června 2007 na Stavební fakultě ČVUT v Praze při příležitosti oslav výročí 300 let ČVUT. Symposium organizují společně FIG a ČVUT a účast na něm přislíbil i nově zvolený prezident FIG Prof. Stig Enemark.  

Komise 7 (katastr a pozemková správa) připravuje své výroční zasedání v roce 2007 v Jižní Koreji. Podle jednání v průběhu XXIII. kongresu a následné informace nového vedení komise dojde k tomu, že na květnový FIG Working Week 2007 v Hongkongu výroční zasedání časově přímo naváže. V roce 2008 se výroční zasedání K7 koná v italské Veroně. K organizování výročních zasedání K7 v letech 2009 a 2010 se zatím žádný stát nepřihlásil a jako případný pořadatel není bez šance ani ČR.  

Pořadatelé Kongresu a INTERGEA nabídli účastníkům a jejich doprovodu i řadu společenských akcí. Ministr financí Bavorska uspořádal recepci v bývalé královské rezidenci. Nechyběla ani návštěva největších mnichovských pivnic – Hofbräuhaus a Löwenbräu-Keller. Největším zážitkem pro nás byl večírek komise 7, kde jsme se loučili se starým nizozemským vedením v čele s Paulem van der Molenem a otěže převzalo maďarské vedení s Andrásem Osskó. K výborné atmosféře přispěl i nový čestný člen FIG Jürg Kaufmann se svou kytarou, se kterým jsme si zazpívali a do hymny komise 7 tradičně přibyla další sloka.  

Technický program kongresu zahrnoval čtyři plenární zasedání (3 společně s INTERGEO), několik workshopů (historie zeměměřictví, řízení kvality geodat, ESRI) a 90 technických zasedání. Na nich bylo předneseno asi 500 příspěvků. K těm nejzajímavějším se vrátím v druhé části tohoto článku v příštím Věstníku.

Ing. Jiří Rydval, člen rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]