[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  5. reprezentační ples zeměměřičů

„Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou Zemí“, řekl řecký matematik Archimedes.
„Dejte nám termín a sál a pohneme se zeměměřiči dokonce tak, že někteří budou tančit“, řekli si již po páté členové Rady ČSGK a stalo se.

5. ples zeměměřičů se konal ve čtvrtek (to byl tak trochu zádrhel, ale nenašel se volný sál ve vhodnější den) 21. ledna 2010 v Národním domě na Smíchově v Praze.

Organizací plesu se úspěšně zhostila Pobočka ČSGK – Praha. Na tom, že se ples mohl uskutečnit se nemalou mírou podíleli také sponzoři (Bentley Systems ČR, GK Nedoma a Řezník, HSI, GEFOS, Azimut CZ, GEODET, GEUS ware, EuroGV, Geodetický servis Praha a časopis Zeměměřič).

V ten slavnostní den se sešlo asi kolem 120 účastníků a nechyběli ani vzácní hosté, jako předseda a místopředseda ČUZK s manželkami, ředitel VÚGTK s manželkou, předsedové Slovenského svazu geodetov a kartografov a slovenské Komory geodetov a kartografov s manželkami.
Po přivítání účastníků a poděkování sponzorům plesu předsedou ČSGK a slavnostním přípitku dobře vychlazeným šampaňským, již nic nestálo v cestě tančit a dobře se pobavit. K tanci hrála všehochuť skupina Traxas a bylo i předtančení.
Příjemným zvýšením adrenalinu byla tombola, do které hodnotné ceny věnovala především firma GP Praha. Po skončení plesu se všichni spokojeně odebrali mrazivou nocí do svých domovů s myšlenkou, kde asi bude ten ples příští………

Na konec jen malé zamyšlení:
Podíváme-li se na počet přítomných a počet geodetů v Praze a blízkém okolí vyvstane okamžitě smutná otázka „Proč“. Není i tato otázka současně částí celkové odpovědi na naše stálé stýskání si na malou společenskou prestiž oboru ve společnosti. Prestiž dělají jednotliví lidé, kteří se musí prezentovat a to nejen svými technickými znalostmi, ale i chováním a vystupováním všude ve společnosti. V technice bychom řekli, že celou množinu posuzujeme podle výběrové podmnožiny a tu tvoří jednotlivé prvky. Nikdo nebude kladně hodnotit práci množiny, když nezná nejen podmnožinu a má pochybnosti o jemu známých prvcích. Nepatří snad ke geodetovi „kvádro“, příjemně naladěná jeho lepší druhá polovina a příjemné prostředí tak jako k architektovi, doktorovi a mnoha dalším profesím, které to zvládají bez problémů a většinou nemají problém jako my. Zamysleme se nad tím a usilujme o prestiž, každý sám, vždy a všude, neboť to nikdo za nás neudělá. Zodpovězme si každý sám pro sebe otázku – „proč chodit oblečen dle okolností - jinak řečeno slušně“ na různá jednání a porady. Proč na koordinační porady stavby a jiná jednání, které se skoro nikdy nekonají v buňkách na staveništi přijde jen geodet v gumácích a kraťasech, tak jak vytyčoval v jámě. Proč stejně (ne)upravení chodíme na různá jednání se státní správou, samosprávou a jinými zákazníky a divíme se, že nás neberou.
To, že chodíme (pracujeme) v bahnu a špíně nikoho nezajímá, mají to i jiné profese, a prestiž tím nezískáme, spíše naopak.
Na akcích jako je ples a obdobná společenská setkání, která jako geodeti skoro neznáme, se neřeší cena, přesnost, termíny atd., ale člověk se má bavit a to o všem jiném a získávat impulsy pro svůj vlastní osobní rozvoj. Každý má, nebo by měl mít, koníčky a zájmy, které mohou toho druhého inspirovat nebo směrovat. Poznáme-li se i takto zjistíme, že skoro všichni, vždy ale existují výjimky, můžeme navzájem komunikovat a směřovat zeměměřictví např. k větší společenské prestiži.
Doufám, že další, v pořadí již 6. ples zeměměřičů bude v tomto směru pokrokem a to nejen v počtu účastníků.

Václav ŠandaVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]