[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Pozvánka na 10. sjezd ČSGK

Hradec Králové, sobota 28. ledna 2012

Rada ČSGK zve členy svazu na 10. sjezd, který se uskuteční v sále Nového Adalbertina v Hradci Králové v sobotu 28. ledna 2012 od 10:00 do 17:00 hod.

Po skončení sjezdu bude ve večerních hodinách na stejném místě pořádán „7. ples zeměměřičů“ – viz www.csvts.cz/csgk/

Program sjezdu ČSGK:

1. Volba členů mandátové, návrhové a volební komise

2. Odsouhlasení předloženého programu Sjezdu

3. Zpráva o činnosti ČSGK od 28. března 2009

4. Zpráva o hospodaření od 28. března 2009

5. Zpráva revizní komise

6. Rozprava ke zprávám

7. Návrh programu činnosti ČSGK na období 2012 až 2014

8. Volby členů nové Rady ČSGK a nové Revizní komise ČSGK

9. Vystoupení hostů

10. Vyhlášení výsledků voleb

11. Návrh a schválení usnesení sjezdu

12. Úvodní zasedání nové Rady a revizní komise ČSGK

Stravování v průběhu sjezdu je pro členy ČSGK a hosty sjezdu bezplatné.

Rada ČSGK vyzývá členy ČSGK, kteří se chtějí ucházet o členství v nové Radě nebo v Revizní komisi ČSGK, aby svou kandidaturu oznámili sekretariátu ČSGK (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel. 221 082 374, e-mail: geodeti@csvts.cz) písemně, poštou, faxem nebo elektronicky s uvedením jména, příjmení, akademického titulu, data narození, zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni, a velmi stručný profesní životopis.

Ing. Václav Šanda, předseda Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]