[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Zemřel Ing. Milan Klimeš

Ing. Milan Klimeš zemřel v nedeli 15. ledna 2012. Pohřeb proběhne v pátek 20. ledna ve 14 hod v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice 1.Milan Klimeš se narodil 15. srpna 1931 v Brně - v rodině, která žila v Rousínově (okr. Vyškov). Po maturitě na 5. reálném gymnasiu v Brně začal se studiem zeměměřictví na VŠT Dr. E. Beneše v Brně, z kterého přešel ve 2. ročníku na VTA, kde v únoru 1955 absolvoval. Poté přes odpor kádrového referenta přešel do OÚGK, kde se přes všechny reorganizační peripetie (ÚGK, Inženýrská geodézie, Geodézie, Geodézie Brno, a.s.) v relativně zachovalém stavu dočkal důchodu.

Se svojí ženou Eliškou přivedl na svět syna Libora (*1956) a dceru Lenku (*1963), kteří rozšířili rod o vnuka Dana (*1977) a vnučky Kamilku (*1986) a Veroniku (*1992). Libor jako inženýr-ekonom je jednatelem brněnského sesterského podniku rakouské firmy Herz Armaturen, Lenka jako inženýrka geodetka působí v otcových šlépějích u GB-Geodézie Brno, s.r.o.

Během své odborné aktivity se podílel na mapování velkých měřítek, topografickém mapování, pracích v nivelační síti, revizi trigonometrických bodů, kartografickém zpracování orientačního plánu města Brna atd. Pošel všemi funkcemi od vedoucího měřické čety, měřického oddílu, provozu inženýrské geodézie, útvaru technického rozvoje po funkci technicko-obchodního náměstka ředitele. Po kupónové privatizaci podniku zakončil svoji kariéru jako specialista pro zahraniční vztahy.

Z rozhodnutí zaměstnavatele byl vyslán na studium angličtiny pro experty na Univerzitě 17. listopadu v Praze, což mu umožnilo v letech 1967-69 působit v rámci technického programu OSN (UNDP) v Somálsku, kde vedl program technické výchovy a pracovního nasazení místních zeměměřických odborníků na Ministerstvu veřejných prací v Mogadišu.

Po návratu z Afriky se dvakrát vrátil na pražské vysoké školy. Nejprve absolvoval kurz řízení podniku v Institutu poradenství a poté postgraduální studium geodézie na ČVUT.

Od roku 1970 byl po celých 20 let předsedou pobočky ČSVTS-GK při brněnském podniku. V době působení v technickém rozvoji vznikla za jeho spoluúčasti myšlenka někdejších "Burz technických zlepšení", které se každoročně pořádají dodnes - i když pod poněkud modifikovaným názvem "Geodetických informačních dnů" (v roce 2002 již 38. běh).

V době, kdy se pražští a bratislavští kolegové nemohli domluvit na osobě předsedy Národního komitétu ČSVTS pro Mezinárodní zeměměřickou federaci (FIG), byl touto funkcí jako člen VTS z neutrálního prostředí pověřen, a to na dobu od 1972 do 1990. Jako pravidelný účastník kongresů a podobných setkání FIG docílil, aby ČSVTS-GK byla pověřena přípravou a organizací 67. zasedání Stálého výboru FIG v roce 1979 v Brně a později za zcela jiných - mnohem liberálnějších - podmínek "Pracovním týdnem FIG" (FIG Working Week), a to v Praze v roce 2000. V r.1986 na zasedání Stálého výboru FIG v kanadském Torontu mu bylo přiznáno čestné členství ve FIG (FIG Honorary Member).

Po odchodu do důchodu v roce 1991 pokračoval se souhlasem svého tehdejšího zaměstnavatele Geodézie Brno a.s. v podnikání, a to v oblasti zahraničního obchodu zastupováním americké firmy KEUFFEL+ESSER, švýcarské firmy LEICA a německé firmy HOEHNIG. Té první uvedené firmě se věnuje dodnes a řadě soukromých i státních geodetických firem dodává materiály a pomůcky pro počítačovou grafiku a kartografii.

V téže době se začal angažovat v přípravě programu pro Seniorklub brněnských zeměměřičů, v jehož rámci se každý měsíc setkává 40-50 někdejších kolegů a kolegyň při poslechu zajímavých přednášek či besed o kultuře, politice, cestování a pochopitelně o současném vývoji zeměměřictví.

Text je převzatý z databáze Osobností na Webu Zeměměřiče, kde kromě tohoto textu od Milana Klimeše z roku 2022 naleznete také jeho profil z časopisu GAKO.

Ing. Milan Klimeš byl i příznivcem časopisu Zeměměřič, kam také přispíval. Pravidelně nás zval na brněnské geodetické dny, kde přeci nesmí náš odborný časopis chybět a při mezinárodní akci FIG v roce 2000 v Praze mi daroval tmavě modrou kravatu mezinárodní federace zeměměřičů se slovy Pane redaktore, tuto kravatu jsem si dal stranou speciálně pro Vás, za to, jak jste aktivně informoval o FIG Working Week v Praze.
Pane Klimeši, děkuji.

Radek PetrVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]