[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  9. ples zeměměřičů v Praze

Vážené kolegyně a kolegové,

Český svaz geodetů a kartografů již tradičně pořádá 9. ples zeměměřičů na který vás co nejsrdečněji zve.

Ples se koná v sobotu 8. února 2014 od 19:00 hodin v Praze v tanečním sále „Na Marjánce“.

Rezervace vstupenek na vyskocilova@urm.praha.eu , telefon: 236 005 065.

Na akci vás srdečně zve mediální parner - časopis Zeměměřič.
Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]