[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

Čtvrtek 15. 5. 2003 (10:00-23:00)

Budoucnost geodezie, kartografie a KN v podmínkách Evropské unie

Pátek 16. 5. 2003 (9:00-02:00)

Součinnost a společenské postavení soukromého a státního sektoru v zeměměřictví a KN

Sobota 17. 5. 2003 (9:30-12:30)

Zeměměřictví a KN jako základ veřejného informačního systému

Termíny

Předání referátů 11. 4. 2003

Přihlášky vystavovatelů a inzerentů 30. 4. 2003

Přihlášky účastníků 8. 5. 2003

Platby vystavovatelů a inzerentů 8. 5. 2003

Platby účastníků - převodem 8. 5. 2003

- v hotovosti 15. 5. 2003

Ceník

Plné vložné 3 400 Kč/os
Zlevněné vložné (přednášející) 2 400 Kč/os
Výstavní plocha (4 m2 - 12 m2) 1 000 Kč/m2
Reklamní panel 1 500 Kč/m2
Plakát 1 000 Kč/ks
Inzerát ve sborníku (černobílý) 2 000 Kč/A5
Vkládané reklamní materiály 1 500 Kč/200 ks

Kontakt pro doručení přihlášek a referátů

Spolek zeměměřičů Brno
Moravské náměstí 1, 602 00 Brno, Česká republika
Telefon: +420 542 521 410
E-mail: spolzem@email.cz
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 1345657379/0800, v.s. 503

Rada ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]