[Web Zeměměřič]
 

 

Informace o připravované knize
"Automatizace v řízení stavebních strojů"

    U příležitosti konání čtvrtého Mezinárodního stavebního veletrhu ( Brno, 20. - 24. 4. 1999 ) vychází ve vydavatelství Saturn LT spol. s r.o. v rámci časopisu Stavební STROJNÍK kniha s názvem : "Automatizace v řízení stavebních strojů" autorů Doc. Ing. Milana Kašpara, CSc. a Doc. Ing. Věry Voštové, CSc. z ČVUT Praha ( ze Stavební fakulty a ze Strojní fakulty).

    Kniha pojednává o řízení hlavních funkcí stavebních strojů tzn. řízení směru a polohy pracovního nástroje, zejména při uplatňování moderní laserové a ultrazvukové techniky. Značná pozornost je věnována zdrojům laserového záření a jejich snímačům - detektorům. Podobně jsou popsány vytyčovací přístroje a přístroje pro pokládku potrubí, včetně laserových teodolitů vhodných pro řízení tunelovacích strojů, víceúčelové laserové přístroje a detektory, určené pro řízení stavebních strojů.

    Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s laserovou technikou je zajištěna podle českých a mezinárodních norem. Vyplývají z nich jak povinnosti pro výrobce resp. dodavatele, tak i pro uživatele.

    V části nazvané "Nové směry v řízení stavebních strojů" je upozorněno zejména na trojrozměrný prostorový 3D systém. Jedná se o důležité směry při využití měřických dat v reálném čase a pro přímé určování polohy a pro řízení a kontrolu strojů. Tento nový způsob využívá novou generaci měřických systémů, s cílem automatizovat a robotizovat tuto činnost s řadou aplikací. Vedle moderní laserové a ultrazvukové techniky sem patří inklinometry, navigace s využitím GPS (Global Positioning System) a motorizované a automatizované totální stanice. Především posledně uvedené systémy doplněné moderní výpočetní a vyhodnocovací technikou umožňují kinematickým způsobem určovat průběžnou polohu řízených strojů popř. robotizovaných systémů v reálném čase a porovnávat ji s parametry projektu s vysokou přesností.

    Kniha je bohatě ilustrována 132 obrázky a schematy a doplněna řadou tabulek v textu a 16ti tabulkovými přehledy s hlavními technickými údaji laserových přístrojů na konci knihy. Obsahuje vedle českého i anglické a německé resumé.

    Kniha je určena provozovatelům stavební, těžební a manipulační techniky, pracovníkům stavebních a zeměměřických firem, výrobcům a prodejcům strojů a jejich komponent, automatizačních systémů pro stavebnictví, zemědělství, těžbu surovin a rekultivaci. Stane se vítanou pomůckou pro pedagogy a studenty odborných škol všech stupňů v uvedených oborech.

    Knihu v ceně 245,- Kč ( + poštovné a balné) si lze již nyní objednat na dobírku na adrese redakce:

Stavební STROJNÍK
Jeremenkova 88, 140 00 Praha 4 - Podolí
Jiří Pospíšil

    Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV), Praha 6. 4. 1999, číslo 3-4/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Na úvodní stránku]