[Web Zeměměřič]
 

 

Tematický zájezd na XXI.kongres FIG 1998
uskutečněný ve dnech 17.7. - 25.7.1998
Zkrácené znění cestovního deníku organizátora a průvodce zájezdu Ing.Jaroslava Kolmana
    Zájezd organizovaný spolkem zeměměřičů Brno z pověření Národního komitétu pro FIG se podařilo uskutečnit zejména podporou kolegů z Geodézie Krkonoše, kteří přihlásili 11 účastníků a 11 přihlášených kolegů ze Slovenska. Všichni účastníci vytvořili kolektiv, který nejen dobře reprezentoval českou a slovenskou geodézii, přispěl k poznání nejen dění na kongresu, ale i k dalšímu vzájemnému poznání účastníků a zařazeným turistickým programem umožnil poznat nejen místo kongresu Brighton, ale i nejvýznamnější památky Jižní Anglie a zejména Londýna.

Stručně o cestě a poznání:
Pátek, sobota - 17. a 18.7.98
Odjezd z Třebíče přes Brno, Prahu, hraniční přechod Rozvadov, Ostende, Calais (prohlídka města), trajekt Calais - Dover, Cantenbury (prohlídka města - největší památka gotická katedrála z 15.stol. s kryptou z 12.stol.).
Neděle - 19.7.
Příjezd do Brightonu, individuální účast na zased. Stálého výboru FIG, prohlídka Brightonu, dále pak Portsmouth (historické doky, přístav - vojenské a letadlové lodi, muzeum ponorky i lodi H.M.S. Victory, s níž lord Nelson v r. 1805 bojoval u Trafalgaru. Další zastávka Chichester (středověké tržiště a katedrála z r.1091 s oknem od M. Chagalla, druhý největší anglický hrad ARUNDEL).
Pondělí - 20.7.
Slavnostní zahájení kongresu FIG, poté odjezd do WINSDORU (Winsdorský zámek - rezidence královské rodiny - znovu jsou přístupná královská apartmá, sbírky zbraní a obrazy od Rubense, van Dycka, Durera a Canaletta, dům hraček a další). Zastávka ve Stonehenge na místě, kde v letech 2800 - 1100 př. Kr. dávní obyvatelé vytvořili tajuplné kruhy z mohutných kamenů. Pískovcové bloky až 50 tun jsou uspořádány do dvou soustředných prstenců kolem kamenného oltáře a jsou spojeny metr silnými kamennými deskami. S pomocí této hvězdárny z doby kamenné bylo možno vypočítat východ a západ Slunce a Měsíce.
Další zastávka v Salisbury s význačnou katedrálou z r.1265 v raném slohu Early English. Uvnitř katedrály je i nejstarší orloj v Evropě z r.1386.
Úterý - 21.7.
Londýn - Hyde Park, Buckingham Palace, Victoria Station, Westminsterské opatství, budova parla- mentu, jízdní stráž před budovami Horse Guards, Trafalgarské náměstí s Národní galerií (vstup zdarma), náměstí s 50 m vysokým sloupem admirála lorda Nelsona, čínská čtvrť Soho a Picadilly.
Středa - 22.7.
Brighton - prohlídka geodetických výstav. Dále Hastings - překrásné přímořské lázně (v r. 1066 se zde vylodil Vilém Dobyvatel), zřícenina normandského hradu, zábavní molo, krásné uličky starého města.
Čtvrtek - 23.7.
Opět Londýn - muzeum Madame Tussaud°s (populární kabinet voskových figur), individuální prohlídka centra Londýna.
Pátek - 24.7.
Londýn-Greenwich - osmý div světa Thames Barrier na Temži, centrum Greenwiche (představuje "východní vstupní bránu" do Londýna po souši i po vodě - výletní centrum Londýňanů). Prohlídka majestátní plachetnice Cutty Sark, která kdysi vozila čaj z kolonií, jachty Gipsy Moth, na níž sir Francis Chichester podnikl v letech 1966-67 sám cestu kolem světa, královské námořní školy a Královského námořního muzea (Royal Maritime Museum). Dále Observatoř (Old Royal Observatory) místo, jehož nádvořím prochází patřičně zvýraz- něný nultý poledník, hodiny, jež určují světový čas. Tower - individuální prohlídka, památky, 268 m dlouhý zvedací most s věžemi Tower Bridge (v jeho útrobách je výstava věnovaná výstavbě mostu, pěkný výhled z vyhlídkové chodby spojující věže), válečný křižník H.M.S.Belfast, z druhé světové války - který je zpřístupněn jako muzeum, městské části City s katedrálou St.Paul°s - největšího kostela Londýna s dominantní kopulí z portlandského mramoru.
Sobota, neděle - 25. a 26.7.
Brighton - návštěva jednání FIG, ale i prohlídka města - mezinárodních přímořských lázní. Nejatraktivnější památkou je Královský pavilon vybudovaný v letech 1811-23 v indickoorientálním slohu i akvárium s podmořským tunelem i rušné molo Pier na přímořské promenádě s restauracemi, hernami a zábavním parkem.
Účast na závěrečné recepci a zakončení kongresu FIG, likvidace výstavní expozice.
Zpět přes Dover - prohlídka přístavního města se starobylými domy v úzkých uličkách, mohutného hradu nad městem postaveného na místě římského majáku. Dále trajektem do Calais a zpět jen s technickými přestávkami.
Při zájezdu bylo ujeto celkem 4679 km.
   (jv)
    Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV), Praha 6. 4. 1999, číslo 3-4/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Na úvodní stránku]