[Web Zeměměřič]
   
Doc. Ing. František ŠVEHLA, CSc. – 60 let
Doc. F. Švehla se 30. března dožívá 60 let.

    Po absolvování stavební fakulty v Praze, obor zeměměřický, pracoval po čtyři roky jako projektant v Agroprojektu Karlovy Vary. V roce 1965 byl přijat jako odborný asistent na katedru geodezie. Po krátké době obhájil kandidátskou disertační práci a od roku 1983 působí na katedře geodezie a pozemkových úprav jako docent. Aktivní práce v teoretické oblasti pozemkových úprav a aplikace dosažených poznatků vytvořily z doc. F. Švehly odborníka se širokými vědomostmi.
    Prostřednictvím Pobočky ČSGK při stavební fakultě (členem je od jejího založení) napomáhá dalšímu šíření vědomostí o tak aktuálním tématu jako jsou PÚ.
    Doc. Švehla patří ke skromným pracovitým pedagogům.
    Redakční rada Zeměměřičského věstníku se připojuje k řadě gratulantů a přeje hodně zdraví a životního optimismu.
    (jp)
    Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV), Praha 6. 4. 1999, číslo 3-4/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Na úvodní stránku]