[Web Zeměměřič]
   
Doc. Ing. Jiří STREIBL, CSc. – 70 let
Doc. J. Streibl se 17. dubna dožívá 70 let.

    Jako vysokoškolský pedagog působí od roku 1952. Nejprve pracoval na Ústavu praktické geometrie, později na Ústavu geodezie nižší a vyšší a posléze na katedře geodezie a pozemkových úprav FSv ČVUT v Praze.
    V rámci vědecké přípravy absolvoval praxi v Ústavu optiky a jemné mechaniky v Přerově, v n.p. Meopta. Kromě toho úspěšně absolvoval kurz opravářů geodetických přístrojů v závodě VEB Carl Zeiss Jena.
    Po obhájení kandidátské práce mu byl v roce 1963 udělen titul kandidáta věd. Na základě obhájené habilitační práce byl v roce 1979 jmenován docentem pro obor geodezie.
    Od téhož roku byl po 11 let vedoucím katedry geodezie a pozemkových úprav na FSv ČVUT v Praze.
    Bohatá publikační činnost je založena na jeho vysokých znalostech problematiky přístrojové techniky, zkoušek přístrojů a působení fyzikálních vlivů na výsledky měření.
    Aktivně pracuje v ČSGK jako člen Pobočky při FSv již od jejího založení.
    Redakční rada Zeměměřičského věstníku blahopřeje doc.Streiblovi k jeho jubileu a přeje mu pevné zdraví a životní pohodu.
    (jp)
    Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV), Praha 6. 4. 1999, číslo 3-4/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Na úvodní stránku]