[Web Zeměměřič]
 

 

Plánované odborné akce v roce 1999
připravované ČSGK dalšími příbuznými subjekty
Pozn.: 
1. akce uvádíme až od II. Q. 1999
2. akce u kterých již probíhá příprava
3. bližší informace je možno získat v sekretariátu ČSGK
4. předpokládá se ještě, že budou akce doplněny - včas budou oznámeny

Aktuální problémy IG
Doprovodný program 4. Stavebního veletrhu
21.4.1999, Brno
Pořadatel: ČSGK

Právní vztahy v KN
Diskusní seminář
21.5.1999, Praha
1.6.1999, Brno
Pořadatel: ČSGK

V. Mezinárodní Polsko – Česko – Slovenské geodetické dny
11. - 13.6.1999, Ustroň (Cieszyn)
Pořadatel: SGP (Polsko)

Geodézia a kartografia v doprave
VII. medzinárodná konferencia
1. - 2.7.1999, Banská Štiavnica
Pořadatel: SZG (Slovensko)

Integrace prostorových dat konference
7. - 9.9.1999, Olomouc
Pořadatel: ČGS, KS ČR, CAGI, SFDP
I.Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně
18. - 20.10.1999, Brno
Pořadatel: VUT v Brně

Katastr nemovitostí rok po novele vyhlášky  190/96 Sb.
21.10.1999, Třebíč
Pořadatel: Spolek zeměměřičů Brno

Současnost a budoucnost zeměměřictví
konference
26. - 27. 10.1999, Praha
Pořadatel: ČSGK spolu s KGK a ČÚZK

36. MGID Brno ?99
8. - 9.11.1999, Brno
Pořadatel: ČSGK

Aktuální problémy KN
seminář
16. - 17.11.1999    Karlovy Vary
Pořadatel: ČSGK

    Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV), Praha 6. 4. 1999, číslo 3-4/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/99         [Na úvodní stránku]