[Server]
Vševědna                    

    Vševědna je službou pro čtenáře. Budeme zde hledat odpovědi na vaše otázky a problémy. Na náš časopis jako na na instituci, která by mohla pomoci, se obracejí lidé z oboru i laická veřejnost. Neboť se domníváme, že odpovědi na některé dotazy mohou zajímat širokou čtenářskou obec, budeme zde postupně všechny dotazy vyvěšovat a stejně tak i odpovědi, které jsme získali nebo získáme např.: od odborníků z ČÚZK.

Uplatnění § 84 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě
  Vyvěšeno: 07. 09. 2015
odpověď

Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky
  Vyvěšeno: 09. 06. 2014
odpověď

Vaječný salát...
  Vyvěšeno: 21. 04. 2014
odpověď

Neznatelná hranice - konec diskuse
  Vyvěšeno: 20. 03. 2014
odpověď

Přečtěte si knihu dříve, než vás budou bolet kolena
  Vyvěšeno: 11. 02. 2014
odpověď

Oktoptéra zalétla na Technet.cz
  Vyvěšeno: 02. 05. 2013
odpověď

Sledovali jste? Ne? My ano!
  Vyvěšeno: 26. 04. 2013
odpověď

Měsíc se ve čtvrtek zahalí do stínu
  Vyvěšeno: 24. 04. 2013
odpověď

Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
  Vyvěšeno: 17. 04. 2013
odpověď

Mapová sbírka je po rekonstrukci jako nová
  Vyvěšeno: 15. 03. 2013
odpověď

Máte dalekohled, podívejte se!
  Vyvěšeno: 14. 03. 2013
odpověď

Slevy končí 15. ledna!!!
  Vyvěšeno: 09. 01. 2013
odpověď

Ing. František Suchý oslaví 100 let!
  Vyvěšeno: 20. 10. 2012
odpověď

Známe datum příštího Volejbalového turnaje!
  Vyvěšeno: 12. 09. 2012
odpověď

Digitální archiv Zeměměřiče je kompletní!
  Vyvěšeno: 07. 09. 2012
odpověď

Výstava Historický atlas měst v Clam-Gallasově paláci v Praze
  Vyvěšeno: 31. 08. 2012
odpověď

Následující kongres ISPRS proběhne v roce 2016 v Praze!
  Vyvěšeno: 31. 08. 2012
odpověď

Další „Česká hlava“ v oboru geodézie a kartografie
  Vyvěšeno: 29. 11. 2011
odpověď

Boj KGK o Občanský zákoník
  Vyvěšeno: 24. 11. 2011
odpověď

AUTORSKO-PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V ČESKÉ KARTOGRAFII
  Vyvěšeno: 01. 12. 2011
odpověď

Kulaté razítko a geoinformatici
  Vyvěšeno: 15. 06. 2011
odpověď

Vánoční dárek od ČÚZK
  Vyvěšeno: 17. 12. 2009
odpověď

Vedra a pití na pracovišti
  Vyvěšeno: 10. 07. 2008
odpověď

Demonstrace proti násilí v Tibetu
  Vyvěšeno: 15. 03. 2008
odpověď

KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
  Vyvěšeno: 18. 03. 2008
odpověď

Jak spolupracují informační systémy v ČR
  Vyvěšeno: 09. 03. 2008
odpověď

Hledá se majitel POWERSET 3010
  Vyvěšeno: 07. 01. 2008
odpověď

Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
  Vyvěšeno: 13. 11. 2007
odpověď

Hromosvody jako PPBP
  Vyvěšeno: 27. 09. 2007
odpověď

Dotaz do Vševědny: Diskuze k nové vyhlášce (3. část)
  Vyvěšeno: 05. 08. 2007
odpověď

Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 2.část
  Vyvěšeno: 01. 06. 2007
odpověď

Kolegové ve firmách
  Vyvěšeno: 18. 05. 2007
odpověď

Střed bývalé ČSSR nalezen - kdo ho vyfotí?
  Vyvěšeno: 26. 04. 2007
odpověď

Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
  Vyvěšeno: 16. 04. 2007
odpověď

Kde je střed naší země?
  Vyvěšeno: 07. 04. 2007
odpověď

Porušuji autorská práva při použití map na webu?
  Vyvěšeno: 10. 03. 2007
odpověď

Odborně způsobilá osoba
  Vyvěšeno: 28. 02. 2007
odpověď

Chyba závažná a drobná
  Vyvěšeno: 28. 02. 2007
odpověď

Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru
  Vyvěšeno: 27. 02. 2007
odpověď

Zeměměřič v PDF
  Vyvěšeno: 15. 02. 2007
odpověď

Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
  Vyvěšeno: 08. 01. 2007
odpověď

Index českých exonym
  Vyvěšeno: 30. 11. 2006
odpověď

GPS a výšky
  Vyvěšeno: 26. 09. 2006
odpověď

Z S-JTSK do WGS-84 a zpět
  Vyvěšeno: 19. 09. 2006
odpověď

Existuje rakouský rejstřík nemovitostí na internetu?
  Vyvěšeno: 13. 08. 2006
odpověď

Trestní oznámení na geodeta
  Vyvěšeno: 31. 03. 2006
odpověď

Protokol ZKI v Q. z r.1999
  Vyvěšeno: 13. 03. 2006
odpověď

O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
  Vyvěšeno: 13. 03. 2006
odpověď

Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
  Vyvěšeno: 13. 03. 2006
odpověď

Pozměněný GP přiložený k listině
  Vyvěšeno: 13. 03. 2006
odpověď

VFK přes FTP?
  Vyvěšeno: 24. 02. 2006
odpověď

Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
  Vyvěšeno: 23. 11. 2005
odpověď

Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
  Vyvěšeno: 26. 12. 2005
odpověď

Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
  Vyvěšeno: 15. 12. 2005
odpověď

Seznam k.ú. a obcí, kam k.ú. spadají, je na světě !
  Vyvěšeno: 26. 10. 2005
odpověď

Předpis pro měření s GPS
  Vyvěšeno: 28. 06. 2005
odpověď

Otázky pro předsedu ČÚZK
  Vyvěšeno: 23. 02. 2005
odpověď

Kolky na geometrickem planu již nebudou?
  Vyvěšeno: 28. 01. 2005
odpověď

ČÚZK s kolky vytvořil další problém
  Vyvěšeno: 27. 01. 2005
odpověď

Autorská práva k mapám
  Vyvěšeno: 19. 11. 2004
odpověď

Odborně způsobilá osoba
  Vyvěšeno: 15. 10. 2004
odpověď

GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
  Vyvěšeno: 22. 10. 2004
odpověď

Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
  Vyvěšeno: 18. 09. 2004
odpověď

Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
  Vyvěšeno: 08. 09. 2004
odpověď

Průnik budovy s vodním tokem
  Vyvěšeno: 13. 09. 2004
odpověď

Zneužil katastrální úředník informace?
  Vyvěšeno: 23. 06. 2004
odpověď

Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
  Vyvěšeno: 17. 06. 2004
odpověď

Upgrade PRITELKYNE 1.0
  Vyvěšeno: 30. 06. 2004
odpověď

Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
  Vyvěšeno: 05. 06. 2004
odpověď

Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
  Vyvěšeno: 02. 06. 2004
odpověď

Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
  Vyvěšeno: 13. 06. 2004
odpověď

Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
  Vyvěšeno: 04. 05. 2004
odpověď

Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
  Vyvěšeno: 18. 04. 2004
odpověď

Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
  Vyvěšeno: 09. 04. 2004
odpověď

Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích
  Vyvěšeno: 07. 04. 2004
odpověď

Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
  Vyvěšeno: 07. 04. 2004
odpověď

Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
  Vyvěšeno: 07. 04. 2004
odpověď

Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé
  Vyvěšeno: 09. 12. 2003
odpověď

Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
  Vyvěšeno: 09. 12. 2003
odpověď

Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
  Vyvěšeno: 09. 12. 2003
odpověď

Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
  Vyvěšeno: 18. 12. 2003
odpověď

Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
  Vyvěšeno: 29. 11. 2003
odpověď

Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely
  Vyvěšeno: 04. 10. 2003
odpověď

Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
  Vyvěšeno: 25. 08. 2003
odpověď

Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
  Vyvěšeno: 19. 08. 2003
odpověď

VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
  Vyvěšeno: 15. 08. 2003
odpověď

Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
  Vyvěšeno: 01. 08. 2003
odpověď

Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
  Vyvěšeno: 17. 07. 2003
odpověď

Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
  Vyvěšeno: 10. 07. 2003
odpověď

GP ano či ne?
  Vyvěšeno: 07. 06. 2003
odpověď

Přednášky ze 17. informačního setkaní 2003 Geodatabaze Bavorské zeměměřické správy
  Vyvěšeno: 02. 06. 2003
odpověď

Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
  Vyvěšeno: 12. 05. 2003
odpověď

GP v lomu a digitalizace sáhové KM
  Vyvěšeno: 24. 03. 2003
odpověď

GP v lomu a digitalizace sahové KM
  Vyvěšeno: 06. 03. 2003
odpověď

Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
  Vyvěšeno: 06. 02. 2003
odpověď

Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích
  Vyvěšeno: 23. 12. 2002
odpověď

  Vyvěšeno: . .
odpověď

  Vyvěšeno: . .
odpověď

  Vyvěšeno: . .
odpověď

  Vyvěšeno: . .
odpověď

žádost o stanovisko - výklad ustanovení vyhlášek

    Žádám tímto o sdělení stanoviska k ustanovení § 65, odst. 1 vyhlášky č. 190/1996 Sb. v platném znění
Vyvěšeno 8.6.2001
odpověď
        

Otázky k diskusnímu stolu na téma “Aktuální problémy KN”

    Osm otázek na místopředsedu ČÚZK z konference GIS - SEČ 2000
Vyvěšeno 29.1.3001
odpověď
        

Transformace do JTSK

    Dotaz: ktere souradnice budou mit prednost pro ZPMZ a novy g.pl. - zduraznuji, ze se jedna o centimetry a ve velke casti do odchylky. Body "pres odchylku" by byly znovu vytyceny, pokud s tim sousedni vlastnik bude souhlasit (a co kdyz ne).
2.10.2000
odpověď
         z konference Katastr

Trvale travni porosty

    Podle novelizovaneho katastralniho zakona se druhy pozemku "louky" a "pastviny" nahrazuji druhem "trvale travni porosty".
31.8.2000
zcela nova provadeci vyhlaska (ktera uplne nahradi dosavadni 190/96 Sb.) k novelizovanemu katastralnimu zakonu neni zdaleka zpracovana...
         z konference Katastr

KÚ požaduje, aby jak v náčrtu ZPMZ, tak i v grafickém znázornění GP, byly hranice, jejichž geometrické a polohové určení se navrhuje k opravě, zakresleny velmi tlustou čarou.
Žádáme o Váš výklad:
    1. Je tento požadavek KÚ (spojený s požadavkem uvést v GP do výkazu dosavadního a nového stavu KN i všechny parcely dotčené opravou) oprávněný, tedy v souladu s katastrálním zákonem a prováděcí vyhláškou?
    2. Jaké mají být náležitosti ZPMZ z hlediska obsahu, rozsahu a formy náčrtu a výpočtu výměr dosavadního stavu (před a po navrhované opravě) a návazně jaké mají být náležitosti grafického znázornění GP z hlediska výkazu dosavadního a nového stavu k opravě navržených parcel?

17.8.2000
§ 46 odst. 4 vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., (dále jen "vyhláška") stanoví, že...
         Ing. Sehnal a Ing. Boudný, odbor legislativy a metodiky KN (ČÚZK)

Prosim o vysvetleni rozdilu mezi jednoduchou a komplexni pozemkovou upravou - jedna-li se u obou uprav o zmenu vlastnickych prav k pozemkum. (7.12.1998)
Jednoduchou pozemkovou úpravou se zpravidla rozumí přidělení pozemků do zatímního užívání nebo časově... (Vedoucí OPÚ Litoměřice, 7.12.1998)
Definice JPÚ a KPÚ vznikla v pionýrských dobách, kdy se diktátu ujali v podstatě lidé s jinou než geodetickou kvalifikací... (GEOS Litoměřice, 7.12.1998)
Poznámka (Ing. Kaulich, Ústřední pozemkový úřad)

Zajímá mě, zda je před vytyčením vlastnických hranic pozemku nutná pozemková úprava (jedná se o zemědělskou půdu vrácenou v restituci... (7.12.1998)
V případě, kdy jsou pozemky vrácené v restituci přístupné, lze jejich hranice v každém případě vytyčit v terénu... (Vedoucí OPÚ Litoměřice, 7.12.1998)
Dotaz paní Mojzeszkové je natolik obecný, že bych jej nedokázal zodpovědět. Bylo by třeba vidět opis listu vlastnictví a snímek z mapy... (GEOS Litoměřice, 7.12.1998)

Existuje někde aktuální seznam scanovacích pracovišť s atestem ČÚZK? (7.12.1998)
Aktuální seznam by měl být výhledově dostupný na WWW ČUZK, zatím máme k dispozici seznam k 12.10.'98 (redakce, 7.12.1998)

Otázky a připomínky k zákonům, vyhláškám a návodům souvisejícím se zeměměřickou praxí.

1) V zákoně č. 89/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje katastrální zákon č. 344/92 Sb., se v §2, v odstavci (1) píše, co se eviduje v katastru. Pod písmenem f) jsou to stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. Vzhledem k tomu, že budovy jsou v tomto odstavci uvedeny pod písmenem b), činím dotaz:
a) který zvláštní předpis má zde zákon na mysli
b) které stavby zde přicházejí v úvahu.
(7.12.1998)
  Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění zákona č. 89/1996 Sb. stanovuje v § 2, které skutečnosti katastr nemovitostí eviduje, jinými slovy co je jeho předmětem.  (ing. B. Kuba)

2) V tomtéž zákoně č. 89/1996 Sb. se v §2, v odstavci (2) píše, že v katastru se neevidují drobné stavby a je zde poznámka č. 2a, která uvádí, kde jsou tyto drobné stavby definovány. Je to ve stavebním zákoně č. 50/1976 Sb. v §55, v odstavci 2 pod písmenem a) a ve vyhlášce bývalého FMTIR č. 85/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb., v §3. Drobnými stavbami ve znění těchto stavebních zákonů a vyhlášek tedy nejsou a měly by se v katastru evidovat:
a) přízemní stavby o rozloze větší než 16 m2 nebo vyšší než 4,5 m
b) podzemní stavby o rozloze větší než 16 m2 nebo hlubší než 3 m
c) sklady hořlavin a výbušnin, stavby pro CO a požární ochranu, stavby domovních čistíren odpadních vod aj., předně pak ty, které mají vliv na životní prostředí.
Otázka zní, jak se evidence těchto staveb v KN provádí, když se na ně nehodí definice budovy obsažená v zákoně č. 89/1996 Sb. v §27 pod písmenem i) a jsou to stavby uvnitř komplexu pozemků téhož vlastníka. Může se jednat o nákladná technologická zařízení zaujímající značnou rozlohu na něž se nehodí označení "manipulační plocha" a která bez zápisu do KN a zákresu do KM nemohou být použita jako zástava k půjčce.
Je vyznačením do KN jiných staveb než drobných, které nelze považovat za budovy, myšleno vyznačení doplňkových údajů o vlastnictví – věta "D" s kódem 95, event. 96, jak stanoví "Prozatímní návod pro vedení KN"? Tento "Prozatímní návod“ z r. 1995 však vyšel před platností zákona č. 89/1996 Sb. a tak dále kalkuluje s tím, že vlastník takové stavby bude vyzván k dodání GP. To však byla technologie, jíž měly být digitalizovány ručně psané LV a nevím, zda má význam i dnes a po digitalizaci LV? Vždyť toto řešení pomocí věty "D" bylo doprovázeno zápisem do záznamu pro další řízení a mělo tedy dočasný charakter. Pokud doplňkové údaje o vlastnictví nejsou řešením, pak už nezbývá, než konstatovat: Občanský zákoník č. 47/1992 Sb. sice v §119, v odst. 2 stanoví, že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem, současná úprava katastru nemovitostí je však taková, že jeho správný název by měl být "Katastr pozemků a budov včetně jejich nádvoří".
(7.12.1998)
3) Podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 190/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 179/1998 Sb., tvoří zastavěné plochy a nádvoří:
a) pozemky, na kterých jsou postaveny budovy podle §2, odst. 1, písm. b), d), a e) katastrálního zákona
b) nádvoří podle §1, odst. 2, písm. a) této vyhlášky.
Vzhledem k tomu, že nádvoří je zde popsáno jako plocha příslušející k budově (i rozestavěné) a obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby a pozemky jiného druhu, než zastavěné plochy a nádvoří, které nesplňují podmínky pro tvorbu parcel podle §3, odst. 5 vyhlášky, kladu otázku, zda tato příslušnost musí být vyjádřena slučkou. Pokud ano, pak to jen potvrzuje názor plynoucí z definice, že nádvoří bez budovy existovat nemůže. Různým dělením již existujících stavebních pozemků však vznikají stavební parcely, které jsou bez příslušnosti k budově a tudíž nevyhovují definici. Je to obdoba oddělení části pozemku s kulturou sad, která je menší než 0,25 ha a stává se tudíž zahradou. Je toto srovnání hodně zavádějící?
(7.12.1998)
  Na stavební parcele jsou předmětem geometrického a polohového určení hranice pozemku a obvody budov, včetně budov, které jsou příslušenstvím budovy hlavní, s výjimkou drobných staveb. (23.3.´99, Ing. Sehnal)

4) Mezi přílohami, které musí stavebník při žádosti o kolaudaci stavby předložit stavebnímu úřadu, je podle vyhlášky č.85/1996 Sb., podle jejího §39, odst. 2, písmene c) také geometrický plán dokončené stavby, který se nevyžaduje, pokud nedochází ke změně půdorysu již existující stavby a u drobných staveb.
Ptám se, bylo toto ustanovení změněno a uvedeno do souladu s katastrálním zákonem v platném znění, to znamená, že GP by byl vyžadován jen pro kolaudace budov, komunikací a regulace vodních toků?
(7.12.1998)
  Novelizace jedné z prováděcích vyhlášek k platnému znění stavebního zákona č. 50/1976 Sb., nepřinesla v otázce předkládání geometrického plánu k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí žádnou zásadní změnu.  (ing. B. Kuba)

5) Podle zákona č. 89/1996 Sb., jímž se měnil katastrální zákon, se změna druhu pozemku v KN provádí dle §6, odst. (1), písm. a) na základě ohlášení vlastníka doloženého rozhodnutím nebo souhlasem příslušného orgánu státní správy podle zvláštních předpisů, je-li k takové změně vyžadován, přičemž je zde odkaz 10a, pod nímž je uvedeno:
a) stavební zákon č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů, konkrétně §32 a následující, které se týkají územního řízení.
b) vyhláška FMTIR č. 85/1976 Sb. ve znění pozdějších úprav, konkrétně §10, který pojednává o rozhodnutí o využití území.
Rozhodnutím o umístění stavby, jak je podrobněji vysvětleno v §8 vyhlášky č. 85/1976 Sb. se určuje stavební pozemek. Ptám se: "Znamená toto rozhodnutí změnu druhu pozemku z jakéhokoliv jiného zákona a vyhlášky č. 190/1996 Sb.?"
Jakou roli přitom hraje skutečnost, že rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí o využití území platí podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., §40, odst. (1) dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci a platnosti nepozbývá pouze tehdy, bylo-li zažádáno o vydání stavebního povolení, nebo bylo-li započato s využitím území ke stanovenému účelu? Vždyť pokud ve stanovené lhůtě nebude započato s využitím území ke stanovenému účelu, bude se možná jednat o změnu druhu pozemku dočasnou. V katastrálním zákoně ani ve vyhlášce 190/1996 Sb. jsem nenalezl odpověď na otázku, zda se vyznačují i dočasné změny druhu pozemku, zvláště pak dočasné odnětí z PF, kde se v §1, odst. (2) píše, že zemědělským půdním fondem je i půda, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není. Toto ustanovení se ale netýká změn mezi druhem pozemku 13 – zastavěné plochy a nádvoří a druhem 14 – ostatní plochy.
(7.12.1998)
6) Jak se promítá vydání stavebního povolení, ev. povolení terénních úprav, do skutečností evidovaných v KN? V "Prozatímním návodu pro vedení KN" z r. 1995 je např. stavební povolení vedeno jako podklad k vyznačení změny druhu pozemku, viz bod 2, 52, písm. e).
   Jakou roli přitom hraje skutečnost, že stavební povolení pozbývá podle §67 stavebního zákona platnost, jetliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci? Vyjímka je možná jen pokud v odůvodněných případech stanovil stavební úřad lhůtu delší.
(7.12.1998)
7) K čemu jinému, než k dokladování přiděleného popisného nebo evidenčního čísla a vlastníka může sloužit kolaudační rozhodnutí stavby?
   Lze například předpokládat, že může nahradit územní rozhodnutí a stavební povolení, pokud jde o zápis změny druhu pozemku? Tady totiž odpadá problém s časovou omezeností platnosti územního rozhodnutí a stavebního povolení - změny v ZPF a v druhu pozemku jsou již vskutku trvalé.
(7.12.1998)
8) V souvislosti s vyhláškou č. 179/1998 Sb., jíž se zavádí nový tiskopis pro vyhotovení geometrického plánu, ten, jenž je otištěn jako příloha č. 15, je nad rozpiskou text: "Dělit nebo zcelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením." Protože výklad ke stavebnímu zákonu a vyhlášce č. 85/1976 Sb. obsahuje toto vysvětlení:
(7.12.1998)
  Pro dělení nebo scelování pozemků není rozhodnutí o využití území obligatorně předepsáno...  (ing. B. Kuba)

9) Jestliže je v zákoně č. 89/1996 Sb. uvedeno, že se v KN neevidují drobné stavby (§2, odst. 2) a jsou tím myšleny drobné stavby ve smyslu stavebního zákona a vyhlášky o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, pak se v KN neeviduje oplocení - viz §3, odst. 2, písmeno b) vyhlášky č. 85/1996 Sb. Pokud je oplocení na vlastnické hranici, samozřejmě se zaměřuje, a v náčrtě k ZPMZ se rozlišuje druh oplocení podle tabulky 9, 3 příloh k vyhlášce č. 190/1996 Sb. Pokud ale oplocení nesleduje vlastnickou hranici, není předmětem měření pro účely KN, což vyjadřuje i skutečnost, že v tabulce 9 příloh k vyhlášce 190/1996 Sb. je popisný text ke značkám 2, 10 až 2, 17 vždy nějak spojen se slovem vlastnictví.
   Bylo by možné takové oplocení nějak zaměřit a znázornit alespoň v náčrtu ZPMZ ke GP vyhotovovanému např. pro zaměření skutečného provedení nového rodinného domku na jedné z přilehlých parcel? Objednatel takového GP by chtěl zaměření oplocení použít jako podklad pro jednání o změně hranice a pro zeměměřiče, kteří budou v prostoru operovat později, je to upozorněním, že plot a hranice jsou dvě rozdílné věci, jak už bylo zjištěno dříve.
   Obdobně se za drobnou stavbu nepovažují nástupní ostrůvky veřejné dopravy a tudíž se neevidují v KN. Jsou ale i jiné ostrůvky ve vozovce, např. stojany na čerpání PHM, se sloupy veřejného osvětlení. Platí pro všechny tyto ostrůvky, že nejsou předmětem měření ro účely KN pokud nejsou vlastnickou hranicí? Má nějaký význam při tomto rozhodování, zda se jedná o ostatní plochu se způsobem využití nemovitosti 32 = silnice a 33 = ostatní komunikace? Tato otázka souvisí zčásti s §5, odst. 2, písmenem c) vyhlášky č. 190/1996 Sb. Dalšími prvky polohopisu KM jsou hrana koruny a střední dělící pás silniční komunikace. Považuje se kraj chodníku za obdobu korunní hrany a je předmětem měření? Bylo-by možno považovat ostrůvek ve vozovce silniční nebo ostatní komunikace za obdobu středního dělícího pásu a zobrazovat ho v KM?
(7.12.1998)
  Předmětem zaměření je vlastnická hranice, resp. její lomové body, nikoli oplocení, které se může a nemusí shodovat s vlastnickou hranicí. Pokud se s ní shoduje, slouží jako označení hranice trvalým způsobem a není...  23.3.1999, Ing. Sehnal

10) V občanském zákoníku č. 47/1992 Sb. je v §120, odst. (1) definováno, co je součástsí věci a v §121, odst. (1) je definováno, co je příslušenstvím věci. Ptám se, jak se tato ustanovení promítají do zobrazování budov v katastrálních mapách, co všechno má být zahrnuto do stavební parcelyzobrazující budovu. Jako příklad uvádím: zastřešení na sloupech u čerpací stanice PHM nebo visutá schodiště vedoucí mimo vlastní budovu přímo do 1. patra či vyústění nákladních výtahů na terén ze skladovacích prostor v podzemí budovy. To, co zahrnu do zastavěné plochy má vliv na její výměru a na daňovou povinnost vlastníka budovy.
(7.12.1998)
Kdy bude vydán definitivní "Návod pro vedení katastru nemovitostí" a zrušen "Prozatímní" z r. 1995, který byl vydán ještě před vydáním zákona č. 89 /1990 Sb. a původní vyhláškou č. 190/1996 Sb. (14.3.1999)
Jednoduchou pozemkovou úpravou se zpravidla rozumí přidělení pozemků do zatímního užívání nebo časově...  (Ing. Bohumil Kuba, 14.3.1999)
12) Prozatímní návod pro vedení KN z r. 1995 se v bodě 3.95a následujících zabývá převodem parcel pomocí identických bodů v územích s katastrální mapou v S-JTSK a mapou dřívější pozemkové evidence v jiné zobrazovací soustavě a měřítku. K tomu mám tyto otázky:
   a)v odstavci 3.953 se pod bodem a) píše, že za identické body se použijí body existující současně v mapě dřívější pozemkové evidence a i v mapě katastrální. Pokud se má jednat o hraniční znaky a rohy budov, byly to předměty měření kontrolně oměřované při mapování v S-JTSK. Jestli jsou to identické body poznám ze zmenšeniny katastrální mapy do měřítka 1:2800 po jejím přiložení na mapu bývalého P.K. v měřítku 1:2800. Vždyť od doby nového mapování v S-JTSK dodnes mohla řada těchto bodů v terénu zmizet a ty stejně nebudu moci měřením v terénu zkontrolovat, ale to neznamená, že bych je nemohl pro transformaci - ať číselnou, či grafickou - použít. Ptám se, zda nevyužívají zmenšeniny katastrální mapy do měřítka 1:2880, která prakticky ve všech případech existuje, je projevem toho, že ze zeměměřických zákonů a vyhlášek zmizel požadavek na hospodárné provádění pací, mnohdy za státní peníze, jako je tomu například při restitucích.
   b)v odstavci 3,957 se píše, že po výpočtu souřadnic bodů přebíraných z mapy dřívější pozemkové evidence v S-JTSK se přezkouší správnost doplnění katastrální mapy porovnáním zobrazení transformovaných hranic s obsahem katastrální mapy. Zde se ptám, zda zde autor neměl na mysli porovnání s obsahem mapy dřívější pozemkové evidence, poněvadž právě vykreslením transformačních bodů v měřítku mapy dřívější pozemkové evidence na průsvitnou fólii a přiložením na tuto mapu mohu zjišťovat nějaké nepřesnosti a chyby transformace, jak se požaduje v dalším textu odstavce 3,957. A ptám se dále, zda právě tato kresba přebírané kresby z mapy dřívější pozemkové evidence vyhotovená na průsvitné folii v měřítku této mapy by neměla být povinnou součástí vytyčovacích výkresů pro hranice parcel bývalého P. K., jakož i dokladem pro kvalitu provedení popisované transformace v případech, kdy vytyčení se v terénu neprovádí, jak je tomu právě při pracech podle odst. 3,95 Prozatímního návodu pro vedení KN.
   c) Co mně udivuje v tomto "Prozatímním návodu pro vedení KN", v odst. 3,95, je, že se považují za hodnověrnější identické body stabilizované hraničním znakem než určené rohem budovy.Proč bylo upuštěno od zásady, že kvalitnější jsou body z původního mapování, než body z reambulace stabilního katastru? A proč se opomíjí fakt, že staré mezníky mohou být posunuty ze svého místa vlivem půdní eroze a meze posunuty v důsledku orby,což jsou vlivy které se budov netýkají.
(7.12.1998)
a) Použití zmíněné zmenšeniny katastrální mapy obnovené novým mapováním do měřítka mapy dřívější pro výběr identických bodů nic...b)...c)...  23.3.1999, Ing. Sehnal


[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Dotazy a odpovědi poštou