[Home Page]            

GIS - SEČ 2000

Otázky k diskusnímu stolu na téma “Aktuální problémy KN”

 

1) Není asi žádným tajemstvím, že zákony a vyhlášky vztahující se k problematice zeměměřictví a katastru (zákon č. 200/1994 Sb., zákon 1992 Sb., vyhláška č. 190/1996 Sb.) jsou podrobovány kritice. Je poukazováno na nelogičnost i přímo chyby, zastaralost, omezenost těchto normativů.

 

2) Je obecně známou skutečností, že armády ČR pořizuje tzv. DMÚ 25, digitalizací topografických map 1:25000. Obdobně v resortu zeměměřictví (působnosti ČÚZK) je prováděna digitalizace map 1: 10 000, tzv. ZABAGED. Některé zveřejněné rozbory poukazují na značnou podrobnost a shodnost obou těchto produktů.

V obou případech (TM 1:25 000 alias DMÚ25, ZM 1 : 10 000 alias ZABAGED) se jedná o státní mapové dílo podle platných předpisů. Za předpoklad, že i pro AČR platí zákony, právě zákon o zeměměřictví plně podporuje možné oboustranné poskytnutí získaných dat. Je těžké předpokládat, že důvody utajení nebo rozdílného souřadnicového systému by byly a jsou rozhodující pro zdůvodnění duplicitních prací. Topografické a základní mapy je možné prakticky veřejně získat. Podle platných předpisů by se tato díla měly poskytovat pro potřebu výkonu státní správy bezúplatně.

 

3) Proč je SGI prezentován jako obraz katastrální mapy v počítači? Obsahuje SGI jen a pouze údaje katastrální mapy? Nemělo by to být právě naopak, katastrální mapy jako jeden z možných výstupů (zobrazení) z SGI?

 

4) Denní praxe nás stále přesvědčuje o tom, že v katastru nemovitostí není vše v souladu s potřebami života a zájmů občanů této republiky, např. z hlediska možné ochrany vlastnictví.

 

5) Předpokládá se, že budou občané za informace z katastru platit více?

 

6) Jsou ekonomicky a technicky zdůvodnitelné vývojové práce nad MicroStation s vytvářením SW nadstavby tzv. MicroGEOS pro D-SGI, když na trhu již běžně existují komerční produkty plně zahrnující nově programované funkce a za přijatelné ceny? Kolik dosud stál a ročně stojí SW MicroGEOS?

 

7) Předpokládá se, že ročně budou nově zmapovány asi 2% území (katastrů) ČR. Tedy ČR by mohla podle tohoto plánu mít “nový” katastr někdy na přelomu 40-tých let druhého tisíciletí.

Není to pozdě? Je tento přístup reálný a realizovatelný?

 

8) Co hodlá dělat resort pro popularizaci zeměměřictví jako celku?

 

Odpovědi na všechny tyto otázky zaslal místopředseda ČÚZK ing. Večeře do redakce časopisu Zeměměřič. Odpovědi budou postupně zveřejňovány.

25.1. 2001 redakce Webu Zeměměřiče

 

 

 


[Server] [Katastr nemovitostí] [ČÚZK] [Pošta]