[pošta]             Vševědna

1) Prosim o vysvetleni rozdilu mezi jednoduchou a komplexni pozemkovou upravou – jedna-li se u obou uprav o zmenu vlastnickych prav k pozemkum.
2) Dale me zajima, zda je pred vytycenim vlastnickych hranic pozemku nutna pozemkova uprava, (jedna se o zemedelskou pudu vracenou v restituci, pozemky nejsou podle naseho nazoru roztristene ani nepristupne, presto mame dojem, ze pozemkovy urad podminuje nasi zadost o vytyceni pozemkovou upravou).
 

1)    Rozdíl mezi jednoduchou a komplexní pozemkovou úpravou, jedná-li se u obou o výměnu vlastnických práv.  

Odpověď vedoucího OPÚ Litoměřice:
    Jednoduchou pozemkovou úpravou (JPÚ) se zpravidla rozumí přidělení pozemků do zatímního užívání nebo časově omezeného nájmu do doby provedení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ), tzn. vydání rozhodnutí o výměně vlastnických práv. JPÚ je i upřesnění nebo rekonstrukce přídělů půdy (např. v katastrech s nedokončeným scelováním) – kde je tak jako u KPÚ vydáváno rozhodnutí o výměně vlastnických práv.
    V ostatních případech je JPÚ s výměnou vlastnických práv taková PÚ, kdy se řeší část nebo celé KÚ, ale neměla by být realizována společná zařízení, tzn. nové komunikace, různé ekologické stavby (meze, remízky, protierozní opatření ap.). Také v případě, kdy nedojde na úvodním jednání k PÚ (nebo v průběhu řízení) ke zvolení sboru zástupců, by se mělo jednat o JPÚ.
    (Pozn.: dle mého názoru není dělení na JPÚ a KPÚ tak, jak je popsáno v zákoně o PÚ a pozemkových úřadech vhodné, protože jakmile je například v návrhu PÚ vyprojektována nová cesta – což je vždy – mělo by se jednat o KPÚ, ale když nedojde ke zvolení sboru zástupců – k čemuž většinou nedojde – nelze takovou PÚ považovat za komplexní).

Douška GEOSu Litoměřice:
    Definice JPÚ a KPÚ vznikla v pionýrských dobách, kdy se diktátu ujali v podstatě lidé s jinou než geodetickou kvalifikací. Již několikrát jsme navrhovali ÚPÚ MZe ČR předefinování a to už jenom z toho důvodu, že do tzv. JPÚ (kterými vesměs PÚ rozumějí vytyčení náhradního, tedy dočasného užívání) plynou prostředky řádově ve stovkách milionů korun ročně a ve státním rozpočtu potom tyto peníze chybějí na skutečné PÚ, které řeší celou obec (KÚ) a končí zápisem celého extravilánu do KN a zároveň vzniká v této obci katastrální mapa v dekadickém měřítku.

Odpovídali: Ing. Martin Vrba, vedoucí referátu okresního pozemkového úřadu Okresního úřadu v Litoměřicích a Ing. Frant. Janovský, společník firmy GEOS Litoměřice.


[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Odpovědi a dotazy poštou