[pošta]             Skenovací pracoviště ČÚZK


    Seznam skenovacích pracovišť, kterým byl ke dni 12. 10. '98 udělen platný atest pro kartometrické skenování, s uvedením jeho platnosti:

GEOMETRA Opava, spol. s r.o.
Masařská 19, 746 01 Opava
do 17. 11.'98

Severočeská energetika, a.s.
Teplická 8, 405 49 Děčín IV
do 21. 11.'98

Digis, s.r.o.
ul. gen. Sochora 6176, 708 00 Ostrava-Poruba
Uděleny 2 atesty pro 2 skenery, do 30.11.'98 a do 31. 7.'99

Geodezie Brno, a.s.
Dvořákova 14, 601 68 Brno
Uděleny 2 atesty pro 2 skenery, platnost obou do 15. 1.'99

EMG–Elektro Milfait-Glatter, spol. s r.o.
Guldenerova 2, 301 48 Plzeň
platnost do 17. 4. '99

Zeměměřický úřad
Arbesovo náměstí 4, 150 00 Praha 5
Uděleny 2 atesty pro 2 skenery, do 7. 5.'99 a do 11. 9.'99

GEODIS Brno, s.r.o.
Lazaretní 11a, 615 00 Brno
do 27. 7. '99

VÚGTK
250 66 Zdiby 98
do 3. 9.'99

Geodetické služby Plzeň, s.r.o.
Popelnicová 60, 312 06 Plzeň
do 17.9.'99


[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Odpovědi a dotazy poštou