[pošta]             Vševědna

1) Kdy bude vydán definitivní "Návod pro vedení katastru nemovitostí" a zrušen "Prozatímní" z r. 1995, který byl vydán ještě před vydáním zákona č. 89 /1990 Sb. a původní vyhláškou č. 190/1996 Sb.
V této souvislosti by bylo prospěšné, aby bylo v jeho úvodu uvedeno, pro koho je závazný a pro koho jen doporučený a nezávazný.
 

Odpověď:
    Návod pro vedení katastru nemovitostí, který nahradí dosavadní prozatímní návod z roku 1995 bude vydán v průběhu II. čtvrtletí 1999. Bude navazovat na změny, které vznikly v souvislosti s novelou katastrálního zákona č. 344/1992 Sb. zákonem č. 89/1996 Sb. a s novelou vyhlášky č. 190/1996 Sb. vyhláškou č. 179/1998 Sb. Kromě toho se předpokládá, že do něj budou zařazeny již některé novinky, související s přípravou nového informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).
   Podobně jako další předpisy, vydávané ČÚZK, bude uvedený návod závazný pouze pro zaměstnance tohoto resortu. Pro ostatní fyzické i právnické osoby bude nezávazný, doporučený. Velmi dobře však může plnit úlohu odborné nebo studijní literatury. Z praxe je známo, že je takto skutečně využíván.

S účinností od 1. ledna 1999 vydal ČÚZK dva předpisy:
a)  Prozatímní návod pro obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho vedení, č.j. 5238/1998-23,
b)  Dodatek č. 1 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu, č.j. 5239/1998-23.

   Prozatímní návod je určen k odzkoušení činností a výsledků, které jsou v něm uvedeny. Přitom se očekává, že pracoviště, která budou dané činností vykonávat, sdělí po půl roce jeho účinnosti své praktické poznatky a případné upřesňující nebo pozměňovací návrhy. Uvedené předpisy se zatím nevydávají tiskem ve větším nákladu. Byly rozeslány všem orgánům zeměměřictví a katastru. Mimoresortní veřejnost je může v případě zájmu získat v prodejnách map zkopírováním z dobré předlohy a za cenu 30,- Kč u prvního a 20,- Kč u druhého předpisu.

Odpovídali: Ing. Bohumil Kuba

Děkujeme ing. Kubovi z ČÚZK za ochotu a odpovědi na otázky položené našimi čtenáři.  (red)


[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Odpovědi a dotazy poštou