TISKOVÁ ZPRÁVA

Hon na Širokka pomocí GPS

Preambule Bambiriády: Cílem Bambiriády je poukázat na význam, jenž mají dětská sdružení pro aktivní a nekonzumní využívání volného času dětí v rámci prevence kriminality, užívání drog a závislosti na počítačích a televizi. Akce se snaží upozornit na nezastupitelnost mladého člověka v kolektivu vrstevníků, na skupinový prožitek, který výrazně ovlivňuje schopnosti komunikovat s ostatními, respektovat cizí názory, řešit konflikty apod.

Hra, kterou na Bambiriádě pořádá Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF), je vlastně klasickou hrou hon vontských dětských skupinek na tajemnou postavu Širokka, která má u sebe Ježka v kleci - legendární hlavolam a odznak moci v dětském světě. Klasický hon se odehrává po vzoru románu spisovatele J. Foglara ve ztemnělých uličkách starobylé městské zástavby.

Předkládané provedení této hry umožní pomocí moderních technologií a prostřednictvím satelitů GPS, datového přenosu GSM a zabezpečovacího a sledovacího systému Lupus on-line určovat v reálném čase polohu Širokka v zájmovém území. Širokko, který bude mít u sebe toužebně hledaný hlavolam a GPS přijímač s GSM modulem, nebude nijak maskován a bude se volně a nevázaně pohybovat v prostoru Bambiriády a nejbližšího okolí. Jeho polohové souřadnice se budou přenášet do sledovacího centra, kde se bude vykreslovat na leteckém snímku Letenské pláně jeho aktuální poloha. Úkolem skupin dětí (tříd, rodin, oddílů…) je pomocí informací o poloze volně dostupných ve sledovacím centru nalézt pohybující se občanskou postavu Širokka a získat od ní hlavolam.

Hra bude začínat každou hodinu s měnícími se postavami tajemného Širokka (paní s kočárkem, mladík, dědeček, policista…). Skupina, která odhalí Širokka, získá keramický hlavolam Ježek v kleci a propagační materiály SPJF a partnerů projektu.

Tato hra (atrakce na veletrhu dětských sdružení Bambiriáda) bude vybočovat z běžně prezentovaných aktivit ostatních dětských sdružení a organizací a lze očekávat zájem dětí, dospělých i médií.

Sdružení přátel J. Foglara nabízí dětem, mládeži i dospělým volnočasové aktivity a angažuje se i v prevenci dětské kriminality. SPJF si uvědomuje, že spousta rodičů využívá již dnes mobilní komunikaci k přehledu o pohybu svých dětí. Mnohé telefony mají v současnosti v sobě zabudován modul GPS k určování polohy a nejbližší budoucnost jistě přinese možnosti získávání přesné polohové informace pomocí GSM a GPS v reálném čase. Již dnes se tímto způsobem monitoruje pohyb dražších osobních vozidel, kamionů, zásilek s penězi, ale tyto služby systému LUPUS on-line využívá i armádní kurýrní služba v NATO, zvláštní oddíly Policie ČR. Na letošní Bambiriádě bude systém nasazen v rámci dětské hry na sledování tajemného Širokka, kladného hrdiny slavného Foglarova románu Záhada hlavolamu. Sledovací systém Lupus on-line dosahuje pro potřeby hry nezbytné přesnosti (cca 5 metrů v poloze) a byla mu zapůjčena značka Czech Made 833520.

Sluší se poděkovat společnostem Princip, a.s., Gepro, s.r.o., Gefos, a.s., T-Mobil (Paegas), VUGTK a patronu celého projektu časopisu Zeměměřič.

Zajímavé adresy:

www.princip.cz www.gepro.cz www.gefos.cz www.paegas.cz www.vugtk.cz www.zememeric.cz www.bambiriada.cz www.spjf.adam.cz www.bohousek.novinar.cz

22/4/2002

Za SPJF - pražskou pobočku Menhart