[Home Page]

Umíme psát? (1. díl)

   [O jeden dál] [Na konec]

Umíme psát? Samozřejmě, ale občas to má své »ale«. Každý z nás musí občas vytvořit nějakou tu tiskovinu a aby byl výsledek slušný, je dobré si zopakovat několik zásad psaní textu.

Kombinace písmen a velikostí

Podnikové tiskoviny (dopisní papíry, pozvánky, oznámení, vizitky apod.) vypadají častěji mnohem lépe, nekombinuje-li se více typů písma a využívají-li se spíše různé řezy písma základního. V praxi to znamená pro zvýraznění nebo odlišení určité partie textu použít kurzivu, polotučnou nebo tučnou verzi základního písma (fontu) před výběrem dalšího typu. Tím se spolehlivě zajistí jednotný grafický ráz a harmonické působení sazby tiskoviny. Pro složitější tiskoviny (letáky, inzeráty, prospekty) je lepší svěřit tuto práci odborníkům. Stejně jako je nesmyslná kombinace některých druhů jídel, platí některé zákonitosti i v typografii. Pozor na kombinaci velikostí písma. Zvýraznění slova v textu změnou velikosti o pouhý jeden bod působí neladně. Při různých velikostech písma na stránce se držte zásady, kdy velikost měníte po sudé či liché číselné řadě.

(zs)

vyvěšeno: 4.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Různé] [Pošta]