[Home Page]

Umíme psát? (2. díl)

[Na začátek]    [O jeden dál] [Na konec]

míme psát? Samozřejmě, ale občas to má své »ale«. Každý z nás musí občas vytvořit nějakou tu tiskovinu a aby byl výsledek slušný, je dobré si zopakovat několik zásad psaní textu.

Znaménka

Tečka i čárka se píše těsně za slovo. Následují-li interpunkční znaménka (dvojtečka, středník, apod.) přisazují se také těsně k sobě. Spojovník se píše zásadně bez mezer (KÚ Brno-město, je-li). Pomlčka je delší (!) než spojovník a píše se opravdu jako pomlčka (přestávka v textu) oddělená mezerami. Smí zůstat na konci řádku, ale nesmí jí řádek začínat. Při označení celých měnových hodnot se klade těsně za desetinnou čárku. Pomlčku (Alt+0150) nezaměňujte za znaménko mínus (Alt+0173). Uvozovky i závorky se přisazují vždy k textu. Angličtina používá pouze horní uvozovky. Čeština a slovenština však používá levé a pravé uvozovky, buď ," (ve tvaru 99 66) nebo< »«. Paragraf se sází bez tečky s oddělující mezerou (§ 13). Otazník a vykřičník se píše hned za slovo (rozumíte?, jo!).

(zs)

vyvěšeno: 29.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Různé] [Pošta]