[Home Page]

Robotizované totální stanice TRIMBLE

V roce 1995 představila společnost Spectra Precision (nyní po předloňském spojení firma TRIMBLE) řadu totálních stanic Geodimeter 600. Stavebnicový princip těchto totálních stanic umožňoval (tak jako nyní u TRIMBLE 5600) rozšíření přístroje až na robotizovanou totální stanici, kdy měřič ovládá přístroj od výtyčky. Jako dlouholetý autorizovaný distributor těchto přístrojů jsme se okamžitě začali zajímat o možnosti využití robotizované stanice jak v oblasti prodeje geodetických přístrojů, tak i v každodenní měřické praxi.

Protože se jednalo o poměrně velkou investici bylo o koupi rozhodnuto až v roce 1997. Po jednoduché volbě technických parametrů a programového vybavení stanice, jsme přemýšleli, jaký zvolit typ aktivního pohyblivého cíle (RMT). Nakonec jsme vzhledem k předpokládanému využití přístroje zvolili základní dosah (v modu »robotiku« do 250 m), i když jsme si v dané době nedovedli představit, že bychom od stroje na stanovisku na delší dobu odešli dále než je desetina této vzdálenosti. K ostraze takto opuštěného přístroje jsme přemýšleli i o využití služeb důchodců, studentů či jiných vhodných osob nebo zvířat (psů). V praxi jsme brzo zjistili, že naše obavy byly zbytečné, a že naopak tento »krátký« dosah přístroje v robotizovaném módu nás v některých případech velmi omezuje.

Pohyblivý cíl RMT606 včetně hranolu 360° (diody jsou po celém obvodu RMT, zdroj proudu je v posledním díle výtyčky) Integrovaný držák kontrolní jednotky včetně telemetrie (dokonale chrání klávesnici proti poškození) Využití přístroje bylo v počátku hlavně při vytyčování v katastru. Zde jsme uplatnili výhody »robotiku«, měřič s klávesnicí na výtyčce určoval polohu vytyčených bodů a figurant za ním zatloukal mezníky. V případě dlouhých vzdáleností pak bylo nutno pracovat s přístrojem jako s klasickou totální stanicí. Prvořadým úkolem však vždy byla volba správného stanoviska s ohledem na bezpečnost přístroje. Je samozřejmé, že z bezpečnostních důvodů nebylo možné s ním vždy měřit v robotizovaném módu. Pak jsme se snažili alespoň využít další volbu - Autolock - přístroj automaticky sleduje figuranta s výtyčkou při pohybu, registraci provádí měřič u přístroje.

Vývoj šel dál. Po pěti letech je již počáteční cena zaplacena a proto jsme investovali do další robotizované stanice TRIMBLE 5600DR200+. Rychlejší servomotory při sledování cíle, pohyblivý cíl s větším dosahem (až 450 m) a 360° hranolem, lepší software, bezhranolový dálkoměr pro nepřístupné body - to jsou hlavní výhody nového stroje, které nám umožňují ještě více zefektivnit práci v terénu. Využití přístroje je dnes jak při měření v oblasti katastru, tak i v investiční výstavbě. Ideální je opakované nasazení přístroje na stavbách, kde bylo již předem vybudováno bodové pole a odpadají starosti s volbou stanovisek. Měřič si na displeji kontrolní jednotky zobrazí veškeré informace, které v daném místě a za dané situace potřebuje, odpadá složitá komunikace, která přináší chyby a celý proces měření zpomaluje.

TRIMBLE 5600DR200+ Robotic se zapnutým vytyčovacím světlem Přístroj nasazujeme i při drobných akcích - zaměřování geometrických plánů, přípojek inženýrských sítí, podkladů pro projekty a také v případech, kdy vyslání dvou pracovníků do terénu je časově a finančně neefektivní.

Vsadili jsme na špičkovou technologii a po pěti letech zkušeností je zřejmé, že nám splnila to, co jsme očekávali.

Jako autorizovaný distributor firmy TRIMBLE i vám nabízíme nejen pomoc s výběrem vhodného přístroje a příslušenství, nebo s rozšířením vaší stávající totální stanice (Geodimeter, Trimble), ale i naše dlouhodobé zkušenosti s měřením robotizovanými totálními stanicemi.

Reklamní článek firmy:
KELLNER - zeměměřičská kancelář
Závodu míru 578, 360 17 Karlovy Vary
tel.: 017/356 27 83, tel./fax: 017/344 94 26
e-mail: kellner@kellner.cz
www.kellner.cz

vyvěšeno: 4.března 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2002
[Server] [Geodezie] [Pošta]