[Home Page]

ZPRAVODAJ ČUZK

Částka 4 V Praze dne 31. prosince 2001 Cena Kč 25,-

OBSAH:

 1. - NORMATIVNÍ ČÁST:
  1. 1. Dodatek č. 1 ze dne 19. září 2001 č.j. 4573/2001-23, kterým se mění Pokyny č. 23 ČÚZK ze dne 2. prosince 1999 č.j. 5696/1999-23, k realizaci zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v KN.
  2. 2. Pokyny č. 23 ČÚZK ze dne 2. prosince 1999 č.j. 5696/1999-23, k realizaci zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v KN, ve znění dodatku č. 1 - úplné znění.
  3. 3. Dodatek č. 2 ze dne 6. listopadu 2001 č.j. 5618/2001-23, kterým se mění Pokyny č. 23 ČÚZK ze dne 2. prosince 1999 č.j. 5696/1999-23, k realizaci zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v KN, ve znění dodatku č. 1.
  4. 4. Dodatek č. 2 ČÚZK ze dne 13. prosince 2001 č.j. 5085/2001-21, kterým se mění a doplňuje Jednací řád ZKI ze dne 13. prosince 1999 č.j. 3624/1999-21, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. prosince 2000 č.j. 4908/2000-21.

 2. - OZNAMOVACÍ ČÁST:
  1. 1. Dodatek č. 6 k Seznamu prostorů, ve kterých se určuje poloha podrobných bodů v S-JTSK.
  2. 2. Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
  3. 3. Změna ve funkci ředitele KÚ v Přerově (ing. D. Pešáková), v Šumperku (ing. Z. Žilka) a ve Strakonicích (RNDr. K. Hájek) a ředitele ZKI v Plzni (ing. J. Pekarská).
  4. 4. Doplňky a změny v Přehledu organizačního uspořádání resortu ČÚZK podle stavu ke dni 20. 2. 2000. Vydává ČÚZK. 2000.

Vydává ČÚZK. Zpravodaj ČÚZK lze objednat v prodejně map, P. O. Box 24, Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8. Roční předplatné v roce 2001 činí 160 Kč. Zpravodaj je též dostupný v PDF formátu na www.cuzk.cz, případně z Webu Zeměměřiče pod ikonou

vyvěšeno: 29.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [rezort ČÚZK] [Pošta]