[Home Page]

Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT
anketa v pdf a v rtl

Vážení zeměměřiči,
Český svaz geodetů a kartografů a Komora geodetů a kartografů si vás dovolují požádat o odpovědi na níže položené otázky. Chceme získat reprezentativní přehled o vůli zeměměřičů - zejména těch úředně oprávněných - k radikální změně současné právní úpravy a neblahé praxe úplné absence zákonného dohledu nad rozvojem inženýrské geodezie a etikou činnosti zeměměřických inženýrů úředně oprávněných ověřovat výsledky zeměměřických činností ve výstavbě (UOZI).


Možnost vstupu UOZI do České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) prostřednictvím novely zákonů č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě provázelo dosud mlčení většiny zeměměřičů, přestože na webových i tištěných stránkách časopisu Zeměměřič (viz např. č. 4/2002, 5/2002, 8+9/2002) a na setkáních UOZI organizovaných KGK a ZKI byl vytvořen dostatečný prostor pro diskusi na dané téma.
Své odpovědi zasílejte na adresu redakce časopisu Zeměměřič. Tuto anketu naleznete též na webových stránkách Zeměměřiče (www.zememeric.cz) nebo na webových stránkách komory (www.kgk.cz).
Vaše odpovědi budou soustředěny na sekretariátu ČSGK se zárukou objektivního vyhodnocení této ankety.
Výsledky ankety budeme publikovat a neveřejnost názorů jednotlivců, podepíší-li anketní lístek, sekretariát ČSGK zaručuje.
Děkujeme předem za vaši vstřícnost k anketě a tím o váš zájem o budoucnost zeměměřictví.


ing. Petr Polák, předseda ČSGK a ing. Jan Fafejta, předseda KGK

Otázka první
Chcete, aby se UOZI ve výstavbě (podle zákona č. 200/1994 Sb.) stali autorizovanými inženýry v oboru inženýrské geodezie podle zákona 360/1992 Sb.?
Odpověď (označte podtržením, kroužkem apod.):
  určitě ano   spíše ano    nevím    spíše ne    určitě ne

Otázka druhá
Chcete, aby nad odborností a etikou činnosti UOZI ve výstavbě byl - v zájmu rozvoje inženýrské geodezie a v zájmu objednatelů - vykonáván dohled s kárnou pravomocí příslušného orgánu dohledu? Odpověď (označte podtržením, kroužkem apod.):
  určitě ano   spíše ano    nevím    spíše ne    určitě ne

Otázka třetí
Byl byste ochoten jako geodet a člen ČKAIT aktivně se podílet na činnosti této komory? Odpověď (označte podtržením, kroužkem apod.):
  určitě ano   spíše ano    nevím    spíše ne    určitě ne

Otázka čtvrtá
Měla by být obnovena funkce odpovědného geodeta patřičnou legislativní úpravou? Odpověď (označte podtržením, kroužkem apod.):
  určitě ano   spíše ano    nevím    spíše ne    určitě ne


Prostor pro vaši vlastní připomínku, vyjádření, doporučení, zkušenost, názor ..........................................................................

Informace o vzdělání účastníka ankety:
Označte vzdělání:
* zeměměřický technik * zeměměřický inženýr * úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení účastníka ankety (údaj nemusí být uveden) .........................................................

anketa v pdf a v rtl

vyvěšeno: 18. listopadu 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [Geodezie] [Víme - Víte] [Pošta]