[pošta]             Kdo je vlastně zeměměřič?

    Zeměměřič je specialista s odborným vzděláním a technickými znalostmi, které mu umožňují provádět měření na vědeckém základě, shromažďovat a vyhodnocovat geografické a další prostorově lokalizované informace, užívat těchto informací pro účely plánování a efektivního využití území, moří a staveb s nimi spojených a rozvíjet tyto činnosti za pomoci nejnovějších poznatků.

Takto definovala zeměměřickou profesi mezinárodní federace zeměměřičů (FIG) ve své oficiální publikaci již v r. 1991. Na mezinárodní úrovni rovněž byla definována zeměměřická praxe (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 28)

[Server]     [Víme - víte]     Z časopisu Zeměměřič č. 12/96