[Home Page]
Historie zeměměřictví


     [Na začátek] [O jeden zpět]    [O jeden dál] [Na konec]

V dnešním díle budeme pokračovat v seriálu o přístrojích. Některé z nich (nebo jim podobné) byste mohli najít v NTM. Typ teodolitu se dá ze známky obtížně určit. Vidíme teodolity s kovovými i skleněnými kruhy. Na známce Západního Berlína je univerzální vernierový teodolit z roku 1810. Ze známky jsou zřejmé odečítací lupy i sázecí libela. Na známce Uruguaye je lať. Vidíme některé nezbytné věci, bez nichž se geodet neobejde: slunečník, měřický signál, aneroid. Geodeta i geodetku. Měření v různých klimatických podmínkách. Známky budou uvedeny bez ohledu na stát a eviduji je podle katalogu Michel.

DAHLTA

Přístroj umožňuje měřit vodorovnou délku a převýšení. K tomu je přístroj opatřen kruhem na točné ose dalekohledu na němž jsou naneseny rysky odpovídající tachymetrickým rovnicím. Po nastavení základní kružnice na výchozí rysku, je možné určit vodorovnou vzdálenost (pro násobnou konstantu 100 a převýšení pro různé konstanty). Přístroj Dahlta 010 A měla tyto parametry. Dalekohled: zvětšení 25 x délka 216 mm, nejkratší vzdálenost 3 m a zorné pole 22 m/km. Kruhy měly průměr 86 mm, nejmenší dílek 1 gon, dělení mřížky 0,01 gon, zvětšení mikroskopu 58 x. Alhidádová libela měla citlivost 20''/2 mm. Automatický index svislého kruhu má rozsah I 4' se střední chybou urovnání I 1''.

Dollondův teodolit

Na známce Vánočního ostrova by mohlo jít o Dollondův teodolit. Podobný přístroj byl zakoupen roku 1802 Kašparem ze Šternberka a roku 1838 odkázán pražské polytechnice. Vodorovný kruh o průměru 20 cm je dělen po 30 minutách a má připojenou tangentovou stupnici, která obsahovala hodnoty stonásobku tangent vodorovného úhlu. Průměr a dělení svislého kruhu má vernierovou diferenci jedné minuty. Ke svislému kruhu jsou připojeny dvě stupnice. Spodní udávající rozdíl mezi délkou přepony a vodorovné odvěsny. Druhá stupnice obsahovala stonásobek tangent svislého úhlu. Dalekohled byl opatřen libelou a elevačním šroubem, takže přístroj bylo možno použít k nivelaci. Roku 1757 Dollond zkonstruoval první achromatický objektiv dalekohledu.

Pražské metro

Na stavbě pražského metra se významně podíleli geodeti. Koncem roku 2000 začala stavba dalšího úseku trasy C (trasa IV. C1) z Nádraží Holešovice do Kobylis, která bude mít stanici poblíž budovy ČÚZK, ZÚ a katastrálních úřadů.
  Na známce je znázorněno měření teodolitem (známka byla vydána v roce 1984, mohlo by jít o stavbu buď trasy A: Náměstí Míru - Želivského, nebo trasy C: Florenc - Nádraží Holešovice.
  V současné době je trasa A provozována mezi stanicemi Dejvická a Skalka a obrazně "spojuje" dvě školy s výukou geodezie, a to Fsv a SPŠZ.
  Na závěr je věnována známka zasedání XVI. kongresu FIG v Montreaux ve Švýcarsku v roce 1981. FIG International Federation of Surveyors byla založena v roce 1878 v Paříži (viz články v Zeměměřiči v minulém roce).    
(joh)

    vyvěšeno: 8.3.2001


Teodolit a aneroid Dahlta Teodolit z roku 1810 XVI. konference FIG Teodolit a měřický signál Měření v Antarktidě Dollondův ostrov Geodetka Pražské metro Geodet Dahlta Slunečník


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [Víme - Víte] [Pošta]