[Home Page]   

Ještě jednou k Leteckému průvodci

K informaci o Leteckém průvodci 1 : 250 000, která byla zveřejněna v Zeměměřiči 1+2/2001, mám připomínku týkající se mapového podkladu. Nejedná se o vojenskou automapu 1 : 250 000, ale o mapové dílo, které nově zpracovala vojenská geografická služba v rámci unifikovaných map NATO s názvem JOINT OPERATIONS GRAPHIC (JOG), které jsou v provedení "GROUND" a "AIR". Toto mapové dílo je od matematických základů zpracováno již v systému WGS 84. V tomto směru jde v současnosti o jediné mapové dílo v ČR, které je takto zpracováno. Proto také bylo oceněno zvláštní cenou České kartografické společnosti v rámci soutěže o nejlepší mapové dílo roku 1998.

    Podkladová mapa leteckého průvodce je kombinací obou provedení tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám pro létání zejména lehkých letadel (ultralight). Mapa je pro navigační účely opatřena pravoúhlou sítí UTM a zeměpisnou sítí WGS 84.

    V současné době jsou vydány dva listy (č. 1 - Karlovy Vary a č. 2 - Praha). V únoru t.r. vyjde list č. 5 - Brno. Následně do září vyjdou zbývající dva listy (č. 3 - České Budějovice a č. 4 - Ostrava).

   

Ing. Bohuslav Haltmar,
TOPOGRAF, spol. s r.o.

    vyvěšeno: 8.3.2001


Z časopisu Zeměměřič č. 3/2001
[Server] [Kartografie] [Pošta]