[pošta]             Bentley ve Snu

    Firma Bentley Systems ČR se snaží měnit místa, kde představuje novinky, proto pro první letošní setkání s obchodními partnery a novináři zvolila příjemné prostředí luxusního hotelu Sen ležícího na okraji obce Senohraby asi 20 km od jižních hranic Prahy (4. 2. 1997 ). Jako ve snu si možná připadali zástupci firem, kteří získali čtyři různá ocenění od vedení firmy Bentley za obchodní výsledky v r. 1996. Produkty Bentley zasahují do 4 oblastí, z nichž nás zajímá především GIS. Partnery roku 1996 se staly Berit, Geodis Brno, HSI a SELECT partnerem r. 1996 byl vyhlášen opavský GISoft. Za výsledky v posledním čtvrtletí 1996 obdrželi nejúspěšnějí prodejci digitální fotoaparáty: Berit, Geodis Brno a HSI – 3, VÚGTK – 2, Geovap a GISoft – 1. A konečně zástupce HSI se podívá na ostrov Madeira, kde proběhne pravidelné setkání obchodních zástupců a SW vývojářů firmy Bentley.
   Firma představila několik novinek. MicroStation Power Draft 5.6 (PD) bude umožňovat práci s rastrovými soubory a rychlou manipulaci s 3D modely. Tisk bude stejně luxusní jako z MicroStation 95 (MS 95) a navíc bude podporovat formáty AutoCAD R13. Je zajímavé, že Autodesk snížil cenu posledně jmenovaného systému na úroveň PD, tj. na méně než polovinu původní ceny! Nový MicroStation ReproGraphics 5.6 (RG) je již téměř totožný s MicroStation Descartes. Do cenové války vstoupil také Bentley, protože nabízí PD společně s RG za stejnou cenu jako MS 95. Novou prohlížečku dat ve formátu DGN, DWG, DXF aj. – Power Scope – lze pořídit za necelých 9 000 Kč. Těm, kteří vlastní víc GIS/CAD systémů společně s množstvím dat, je určena inovovovaná verze MicroStation Team Mate 96, která navíc pracuje s dokumenty ve Windows.
   V oblasti GIS chystá Bentley několik nových programů (doplňků) ke stávajícím. K nim patří GeoCoordinator (zajistí převod DGN formátu do různých kartografických zobrazení a projekcí, zvládne také Gauss-Krügera a Křováka), GeoExchange (načítá externí GIS data, poří-zená např. v ARC/INFO, připravuje se též export), GeoReview (nahradí Power Scope).
   Úplně novou GIS technologii připravuje Bentley pro Internet/Intranet – Model Servery. Začíná se též stále více mluvit o nové objektové technologii a Objective MicroStation, který je očekáván ve druhém pololetí 1997.

Z časopisu Zeměměřič č. 3/97