[pošta]             Katastrální úřad v Pardubicích v novém

    První únorovou středu (5. 2. 1997) předseda ČÚZK Jiří Šíma přestřihl červenomodrobílou stužku a slavnostně otevřel novou budovu pardubického KÚ, kam se do konce února přestěhovaly všechny odbory KÚ I (kromě tiskárny a fotogrammetrických přístrojů) a všechna oddělení KÚ II i ZKI. Jde o první novostavbu budovy státního orgánu v Pardubicích po více než 60 letech.

[Server]     [obor]     Z časopisu Zeměměřič č. 3/97