[HomePage]
Komentář k vypnutí SA
Oznámení o rozhodnutí americké vlády s okamžitou platností ukončit 1. května o půlnoci GMT záměrnou degradaci signálu GPS známou pod zkratkou SA (Selective Availability) vyvolalo ve světě okamžitý a prakticky vesměs pozitivní ohlas.
   Nejvíce tento krok v pozitivním smyslu pocítí všichni uživatelé GPS přijímačů určených pro navigaci (osobní ruční přijímače, automobilová navigace, sledovací systémy…) a pracujících v autonomním režimu, kde se přesnost zvýší přibližně o 1 řád. Opatrné odhady hovoří o přesnosti do 20 m, osobně se domnívám, že ve většině případů bude přesnost spíše okolo 10 m nebo lepší. Kódové diferenční metody budou ovlivněny rovněž pozitivně - díky možnosti "zředit" intervaly záznamu na referenčních stanicích dramaticky klesnou objemy dat z referenčních stanic a nároky na komunikační kanály pro přenos dat. Z hlediska přesnosti se dosavadní výrazný skok mezi autonomními a DGPS metodami nyní změnil na plynulý přechod. Přesné fázové geodetické metody tento krok nijak zásadně neovlivní.
   Toto rozhodnutí je vnímáno jako první významný krok k zásadní modernizaci GPS.


   Ing. David Jindra, CSc., 4.5.2000, Geoinvest, s.r.o.

vypnutí

tiskovka

Z časopisu Zeměměřič č. 5/00
[HomePage] [gps] [Pošta]