[Home Page]

Cvičná etapa slavné zeměměřické rallye

Úvodní článek - 37. Geodesia rallye se vydařila

Délka etapy: 45,1 kmČas na itinerář: 13 minut
Průměrná rychlost: 29,73 km/hod (v terénu) 60,13 km/hod (na mapě) Čas na úkoly: 10 minut
Cíl etapy: je soutěžní úkol SÚ 6 nebo SÚ7
Přílohy: mapa 1 : 50 000, průjezd tratě podle fotografií, jízdní výkaz

Vítejte na startu cvičné etapy, nejprve si zapište čas startu do jízdního výkazu. Během jízdy musíte odpovědět na otázky v testu, splnit samoobslužné úkoly, spočítat si z délky etapy, z průměrné rychlosti a z času na úkoly ideální čas vašeho příjezdu do cíle. Trestné body za opožděný (ale i předčasný) příjezd a za nesplnění úkolů jsou zveřejněny v propozicích na www.geos.cz. Pamatujte si, že více trestných bodů získáte spíš za špatné odpovědi a nedojetí, než za opožděný příjezd.

Popis trasy:

Test:

 1. Nejstarší známý kartografický projev lidstva nalezený na Moravě pochází z:
  1. 23 tisíc let př. Kr.,
  2. 13 tisíc let př. Kr.,
  3. 2 296 let př. Kr.
 2. Autorem výzdoby Kaple sv. Kříže na Karlštejně je:
  1. Mistr Petr Parléř,
  2. Mistr Theodorik,
  3. Mistr Karlštejnského oltáře.
 3. U vlečeného vozidla podle zákona č. 361/2000 Sb. musí být:
  1. rozsvícená obrysová a potkávací světla,
  2. rozsvícená obrysová a potkávací světla a zezadu umístěný výstražný trojúhelník,
  3. zezadu umístěný výstražný trojúhelník.

Samoobslužné úkoly:

Jízdní výkaz cvičné etapy zeměměřické rallye

Časové údaje (vyplňte sami):
čas na startu:
čas v cíli:
ideální (vypočtený)
čas v cíli:
rozdíl:

trestné body načasové kontrole                      
(vypočtete sami):
Test:
1
2
3
Jména a adresy členů posádky:                      
Samoobslužné úkoly:                      
SÚ 1
SÚ 2
SÚ 3
SÚ 4
SÚ 5
SÚ 6
SÚ 7 (podpis)

Hodnocení soutěže (vyňatek z propozic na www.geos.cz):

Pokud tento jízdní jízdní výkaz zašlete do redakce do 21. 11. 2001, můžete vyhrát autoatlas 1 : 100 000 od Geodézie CS (ukázka na obálce).

Další články na téma Geodesia rallye ČR v tomto čísle:

vyvěšeno: 6.listopadu 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Geodézie] [Různé] [Pošta]