[Home Page]

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VIVA GEODESIA
A ŘEDITELSTVÍ GEODESIA RALLYE ČR

sdělují:

   S účinností od 1. ledna 2002 budou veškeré materiály týkající se činnosti OS VIVA GEODESIA včetně informací o GEODESIA RALLYE ČR publikovány pouze na webových stránkách www.geos.cz, nikoliv již v "papírové" formě.
  
   Toto opatření bylo přijato na základě zkušeností z r. 2001, kdy již 95% kontaktů s členy a přáteli OS VIVA GEODESIA i s účastníky GEODESIA RALLYE ČR proběhlo na bázi elektronické pošty.
  
   S radostí konstatujeme, že k tomuto překotnému technickému rozvoji přispěl zvláště odborný časopis Zeměměřič.
  
   V Litoměřicích 17. října 2001.
  
  

Ing. Jiří Klement, v.r.,předseda představenstva
Ing. Frant. Janovský, v.r., člen představenstva

Další články na téma Geodesia rallye ČR v tomto čísle:

vyvěšeno: 19.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2001
[Server] [Vime - Vite] [Pošta]