Domu
Novinky
Rezort
Katastr
GPS
Kartografie
Geodezie
DPZ
GIS
Víme - Víte
Skolstvi
Archiv
Diar
[Prectete si]
[Internet]
[Katalog]
Firemní WWW
[Kontakt]
[Různé]
[pošta]             Listopad '96

KATASTR NEMOVITOSTÍ
Pozemkové problémy v Praze

VÍME - VÍTE
Topconová nabídka u Hrdličků
FOR ARCH '96 s lasery pro podlahy
Zprávy ze společnosti kartografické
Hovory docenta Mikeše
Světoběžníci a nestorovy devadesátiny
Kalibrace dělají Liberečáci
Mezinárodní seminář vojenských topografů
80. kongres německých zeměměřičů (v Drážďanech 25. až 27. 9. 1996)
Anotace knih
    KOHNER, V.: Příručka pro vlastníky nemovitostí. Prospektrum, Praha. 2. vyd.
    KUBA, B.- OLIVOVÁ, K.: Katastr nemovitostí po novele. Linde, Praha, 1996, 4. vyd.

Komora informuje
    (výběr ze zápisu 27. zasedání představenstva KGK )

KARTOGRAFIE
NOVÉ MAPY A ATLASY.
    Super EuroAtlas, 1:750 000
    Italien, Die General Karte, 1:200 000
    Praha, kapesní atlas, 1:25 000

Pražský magistrát pro turisty
Jak bylo na knižním veletrhu ve Frankfurtu

GPS
Kam směřuje GPS v geodezii

GIS
Digitální model terénu 2.5 G
Setkání uživatelů Pointer (Seči, 7. a 8. 10. 1996 , 2. ročník).
Intergraph počtvrté Na Homolce
Informační systém o území na úřadech státní správy a místní samosprávy

GEODEZIE
Firma SOKKIA představuje novinku ve své nabídce: digitální nivelační přístroje SDL1, SDL2, SDL1S

[Server]     [Podrobnosti]