[pošta]             Web Zeměměřiče promluvil


    V měsíci březnu jsme na internetových stránkách Zeměměřiče odstartovali reklamní kampaň Březen - měsíc internetu. Na naši výzvu se nám během tohoto měsíce do redakce sešlo celkem 39 reklamních proužků (bannerů). Reklamy přicházely po celý měsíc a proto byly některé vyvěšeny až na konci března. Z tohoto důvodu jsme nevyhodnocovali logy (údaje ze serveru) z našeho Web Zeměměřiče již za měsíc březen.

    Následující měsíce duben a květen už vydaly zajímavá svědectví. Celkem si na úvodní stránku „zasurfovalo" 1115 návštěvníků již během 30 dnů dubna. Počet session za duben byl 558, což odpovídá 18 různým čtenářům za den (v květnu 448). Reklamní proužky (bannery) byly zobrazeny v zajímavém počtu 42 359krát (duben + květen). Jednalo se o náhodné generování ze seznamu těchto 39 reklam. Průměrně byla každá reklama zobrazena 630krát během dubna.
    Z analýzy logů Web Zeměměřiče se dále dozvídáme, že každý čtenář kromě úvodní stránky shlédne ještě průměrně dvě další stránky a zdrží se asi 6 minut. Mezi nejnavštěvovanější místa kromě úvodní stránky a katalogu geodetických firem patří stránky KN, rezortu ČÚZK, adresy KÚ, ISKN, přečtěte si, Vševědna, firmy a GPS.
    Reklamní trh na českém internetu není tak silný jako v zahraničí (odskok). Zde se pohybují ceny od 5 do 20 dolarů (avšak vyskytují se i ceny 250 dolarů na místech poskytujících reklamu k úzce vázané události či subjektu. Největší uplatnění má proužková reklama pochopitelně ve značkové reklamě, v takovém případě je také zjevné a časté, že dochází k daleko menšímu „click through" a tato skutečnost není na škodu věci. Reklama propagující značku (jméno) totiž pracuje s vytvářením povědomí o jméně a k tomu je zobrazení inzerátu více než postačující.
    Obecně v dražších kategoriích se pohybují reklamní místa, kde dochází k velmi cílené a odborné audienci (např. počítačové časopisy).

    Na českém internetu se pohybují ceny od 100 do 500 Kč. Lze očekávat, že ceny se budou v příštích měsících zvyšovat, neboť nyní jsou vůči cenám zahraničním velmi výhodné. Z několika možností inzerce na internetu
a) click through,
b) časové zveřejnění,
c) počet shlédnutí,
jsme pro Web Zeměměřiče vybrali kompromisní řešení „b) a c)", které je pro inzerenta výhodné především z hlediska kontroly.
    Vyloučili jsme způsob a) - odskok přes reklamní proužek, který by byl náročný na vyhodnocení pro náš zdrojový server a daleko lépe se přístup vyhodnocuje na cílovém serveru. Navíc - jak jste se asi dočetli v článku o reklamním trhu v zahraničí i u nás (odskok) - tradiční reklama dosahuje zhruba 1,5% úspěšnosti (2% click through je považován za hranici skvělé úspěšnosti reklamy na Webu).
    Daleko výhodnější pro inzerenty i pro redakci jsou možnosti b) a c) - prezentce reklamních proužků tvořících image značky a firmy, která vytváří povědomí a zarývá se do pouhou prezentací loga a názvu, či upozorňující na speciální akce firem (slevy, prezentace apod.). Ze známého počtu hitů reklamních proužků během měsíce, který je snadno dosažitelný z logů našeho serveru, jsme určili počet reklamních míst s 1 000 shlédnutí. Jedno reklamní místo je počítáno na 1 měsíc a 1 000 hitů. Zájemce o inzerci si bude moci lehce ověřit časové vyvěšení svého inzerátu a redakce bude zveřejňovat i počty hitů reklamních proužků za uplynulý měsíc. Naše stránky jsou od počátku roku zaregistrovány a analyzovány na serverech Na vrcholu a TopList, kde lze získat také zajímavé údaje.
    Inzerenti na WWW mají v ceně zahrnutu i možnost vyvěšování svých tiskových zpráv a zahrnutí těchto zpráv do elektronického informačního kanálu našeho oboru Z++.

    Světu se sice jaksi podařilo sjednotit na některých standardních rozměrech reklamních proužků, ale skutečnost je taková, že celkem existuje asi 300 rozdělených formátů a forem. Reklamní pole na našem serveru je prozatím řešeno formou nezrušitelného rámu, který si návštěvník uchovává po celou dobu přítomnosti na Web Zeměměřiči. Z tohoto důvodu byly velikosti proužků zvoleny na n násobek 150 pixel pro šířku (n=1 až 4) a 50 pixel na výšku.
    Pro Web Zeměměřiče bylo stanoveno 20 reklamních míst (150 x 50 pixel) po 1 000 zobrazeních při průměrném zobrazení 20 000 proužků měsíčně. Cena za reklamní místo (1 000 shlédnutí) v rámu (framme) je 300 Kč za měsíc.
    Větší reklamní použek v rámu zabírající

2 reklamní místa (300 x 50 pixel) - 600 Kč
3 reklamní místa (450 x 50 pixel) - 900 Kč
4 reklamní místa (600 x 50 pixel - celý pruh) - 1 200 Kč

    Zajímavým inzertním místem je úvodní stránka Web Zeměměřiče, kde může být umístěn reklamní proužek sponzora Web Zeměměřiče (150 x 50 pixel). Cena je 1 500 Kč za měsíc na homepage.
    Dalším zajímavým inzertním místem je úvodní stránka katalogu geodetických firem na internetu, kde může být umístěn reklamní proužek sponzora katalogu geodetických firem (150 x 50 pixel). Cena je 2 000 Kč za měsíc na úvodní straně katalogu.
    Inzertní místo je vyhrazeno také na stranách oblastí oboru (geodezie, kartografie, GIS, DPZ, ČÚZK, KN atd.) a na stranách jednotlivých vydání. Cena je 500 Kč za měsíc. Všechny reklamní proužky budou „živé" s odskokem na vlastní stránky.

Slevy při inzerci:
5% při společné inzerci v rámech a na místě sponzora Web Zeměměřiče či Katalogu geodetických firem,
5% při objednávce na půl roku.
Sleva 5% na stránky oblasti oboru jen při současném inzerování jako sponzora homepage či katalogu.
Slevy se sčítají. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Individuální přístup k zájmu o inzerci.
    Inzercí na Web Zeměměřiči zviditelníte svoji firmu i své produkty a navíc podpoříte elektronické publikování informací o našem oboru, který od podzimu 1996 provozuje a financuje naše redakce. Kdyby měla úvodní stránka oponu, stál by tam hrdý nápis: GEODETI SOBĚ a jiným.

          Děkuji za všechny Radek PETR

 
1 000 shlédnutí v rámu
reklamní místo(150 x 50 pixel)Cena je 300 Kč za měsíc.
 (n x 150 x 50 pixel)n x 300 Kč (kde n je od 1 do 4)

měsíční vyvěšení
reklamní proužek sponzora Web Zeměměřiče na homepage(150 x 50 pixel)Cena je 1 500 Kč na měsíc
reklamní proužek sponzora katalogu geodetických firem(150 x 50 pixel)Cena je 2 000 Kč na měsíc
reklamní proužek na stranách oblastí oboru (geodezie, kartografie, GIS, DPZ, ČÚZK, KN atd.) a na stranách jednotlivých vydání(150 x 50 pixel)Cena je 500 Kč na měsíc
Slevy při inzerci až 15% (viz výše).


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/99         [Na úvodní stránku]