[Home Page]

Umíme psát? (4. díl)
[Na začátek] [O jeden zpět]    [O jeden dál] [Na konec]

Umíme psát? Samozřejmě, ale občas to má své »ale«. Každý z nás musí občas vytvořit nějakou tu tiskovinu a aby byl výsledek slušný, je dobré si zopakovat několik zásad psaní textu.

Čísla a zkratky

Tisíce a milióny se oddělují mezerou (rozhodně ne tečkou), desetinná místa se oddělují čárkou bez mezery, číslice od desetinné čárky napravo se oddělují rovněž mezerami po trojmístných skupinách: 1 200 000,124 234 5.

Celé peněžní hodnoty v desetinném vyjádření se píší s desetinnou čárkou a pomlčkou (tehdy se značka měny klade před číselný údaj): Kč 150,- nebo Kč 150,50. Jde-li o celé číslo, značka se klade za číselnou hodnotu: 150 Kč.

Dosud poměrně složitá pravidla pro psaní telefonních čísel v závislosti na počtu cifer budou vzhledem k nové úpravě od září 2002 zjednodušena - čísla se píší po trojicích: 251 565 572. (zs)

(zs)

vyvěšeno: 9.července 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2002
[Server] [Různé] [Pošta]