[Home Page]

Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.

V Zeměměřiči č. 10/02 jsme přinesli jeden z ohlasů na naši anketu z č. 6+7/02, kdy jsme se ptali, jaké máte zkušenosti s potvrzováním GP na různých KÚ. Kolikrát jsou vám vráceny k přepracování a z jakých důvodů? Velmi smutný příspěvek přišel z Děčína, kde geodetka ing. Podrazká hodnotí vývoj situace doslova tragicky. Zeptali jsme se za vás místopředsedy ČÚZK ing. O. Paška.

Redakce: Vážený pane inženýre, můžete se alespoň krátce vyjádřit k problematice potvrzování GP? V minulém čísle se naše čtenářka ing. Podrazká zlobí na pracovníky Katastrálního úřadu v Děčíně.

Ing. Pašek: Z tónu dopisu cítím její velké rozčilení, které nikdy nepřispívá k hledání rozumných řešení. Odpovědností resortu je potvrdit GP bez zbytečného odkladu. Tomu se tak zpravidla děje, podle mých znalostí lhůta pro tento druh GP (zaměření nových staveb pro občany) je mezi 5 a 10 pracovními dny. Srovnáme-li dobu, kdy je stavba rozestavěna tak, že je možné ji zaměřit, dobu, která je nutná k zaměření plánu, dobu, kdy občan čeká na zaměření firmou, zjistíme, že všechny tyto »administrativní« úkony lze provádět daleko dříve, než za občana »rozhodne« někdo jiný než on sám, kdy požádá o kolaudační řízení.
   Abychom byli přesnější a nemuseli naše lhůty popisovat jen obecně, lhůtu pro potvrzení nyní stanovuje ČÚZK takto: od 1. 11. 2002 nabývá platnosti Prozatímní jednací řád, kde v článku 41 odstavec 3 je lhůta pro vyřízení stanovena na 10 pracovních dnů. Administrativní rozhodnutí není nikdy všelékem. Tak jako v zeměměřických firmách nečekají na zákazníka k okamžitému splnění jeho přání, tak i na katastrálním úřadě je připraven inženýr, aby potvrdil 4 - 7 GP denně. Pokud bude zakázek více, budeme muset vzájemně a bez emocí a věcně komunikovat.

Redakce: ČÚZK může monitorovat (díky nasazení ISKN do praxe) také některé úřednické úkony na KÚ. Pokusíme se vám tyto výsledky zprostředkovat. K tomuto tématu se vyjadřuje i předseda ČSGK ing. P. Polák ve svém příspěvku na str. 28-29. Zveřejňujeme ještě příspěvek týkající se potvrzování GP, který nám přišel jako přepis telefonického rozhovoru:

úředník: Karle, ten geometrák, co jsi mi sem včera hodil, má pár drobných nedostatků, které jsem ti hned opravil. Taky jsi tam neměl kolek, tak jsem to dolepil a večer mi zaplatíš pivo. Přijedeš si pro ten geometrák, nebo ho mám poslat po manželce?
geodet: Díky. Já si asi přijedu, protože mám další čtyři kvaltovky, které potřebuji zítra mít hotové.


Redakce: Není nad vřelé mezilidské vztahy... A jakou máte zkušenost s potvrzováním GP na KÚ vy? Napište, dokud je téma otevřené.
reakce

(zs)

vyvěšeno: 5. 11 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [Geodezie] [Katastr nemovitostí] [ČÚZK] [Pošta]