[Home Page]

Průvodce po 8. ročníku - 2001

AKCE

 • 3. mezinárodní sympozium o technologiích mobilního mapování, 4/2001, 40 - 41
 • 6. sjezd ČSGK, 1+2/2001, 31 - 34
 • 7. mezinárodní konference o KN, 10/2001, 15, 17; 8+9/2001, 29
 • 7. mezinárodní slovensko - polsko - české geodetické dny, 6+7/2001, 24
 • 12. sympozium z dějin G+K, 1+2/2001, přebal II
 • 14. kartografická konference, 1+2/2001, přebal I; 5/2001, přebal I; 8+9/2001, přebal I
 • 34. sjezd SCP v Ustroni, 6+7/2001, 25
 • 37. Geodesia rallye, 6+7/2001, přebal I, 11/2001, 17
 • 37. geodetické informační dny, 10/2001, 15, 17; 8+9/2001, 29
 • 50 let SPŠZ, 12/2001, přebal IV
 • 50. výročí VTOPÚ v Dobrušce, 10/2001, přebal III
 • Anketa novinářů klubu FIJET o nejzajímavější publikace roku 2000, 4/2001, přebal II
 • Autodesk naděloval nevidomým, 1+2/2001, přebal II
 • Geodesia rallye, 11/2001, 1
 • GeoMaraton 2001, 11/2001, přebal I
 • Intergeo 2001, 12/2001, 28
 • INVEX 2000: iDesign - vzdálenost nehraje roli, 1+2/2001, přebal II
 • Ještě jednou ze sjezdu ČSGK, 3/2001, 21
 • Konference GIS - Seč 2001, 6+7/2001, přebal II
 • Konference GIS... Ostrava 2002, 12/2001, přebal III
 • Konference Intergraph GeoForum cs 2001, 11/2001, přebal II
 • Konference Internet ve státní správě a samosprávě, 4/2001, přebal III
 • LEICA TOUR 2001, 4/2001, přebal III
 • Pracovník VÚGTK vyznamenán cenou Jana Masaryka Gratias Agit 2001, 8+9/2001, přebal III
 • Pražské SPŠZ k její padesátce, 6+7/2001, přebal I
 • Prezentační dny Praha 2001, 3/2001, 2
 • Přednáška Nové aspekty inženýrské geodezie, 10/2001, přebal II
 • Seminář Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ, 11/2001, přebal I
 • Seminář Aktuální problémy inženýrské geodezie 2001, 1+2/2001, 34
 • Seminář Digitální katastrální mapy, 1+2/2001, 34
 • Seminář Geodetické sítě 2001, 12/2001, přebal II
 • Seminář Informační systém KN, 10/2001, 17
 • Seminář Jak efektivně využívat ISKN, 10/2001, přebal II
 • Seminář k 100letému výročí profesora Emila Buchara, 12/2001, přebal II
 • Seminář k problematice autorských práv v oblasti kartografických děl v digitální formě, 8+9/2001, přebal II
 • Seminář Katastr nemovitostí, 5/2001, přebal II; 11/2001, přebal I
 • Seminář Katastr nemovitostí v digitální formě, 1+2/2001, přebal I
 • Seminář Novela katastrálního zákona a prováděcí vyhlášky a jejich vliv na GP, 1+2/2001, 34
 • Seminář Oceňování nemovitostí a jeho problematika, 10/2001, přebal II
 • Seminář Právní vztahy v KN, 1+2/2001, 34; 3/2001, 20; 5/2001, přebal II
 • Seminář Recentní geodynamika východních Sudet a přilehlých oblastí, 12/2001, přebal II
 • Seminář Zkušenosti z dokončování PÚ a spolupráce s KÚ, 3/2001, 20
 • Setkání uživatelů Seč 2001, 12/2001, přebal IV
 • Soutěž Mapa roku 2000, 6+7/2001, přebal II
 • SPŠZ slaví půlstoletí trvání, 8+9/2001, přebal III
 • Tele Atlas a CEDA otevřely prostor vzniku navigačních aplikací v ČR, 8+9/2001, přebal II
 • Trimble představil svůj komplexní zeměměřický "Toolbox = Kufřík", 4/2001, přebal II
 • Výsledky 37. Geodesia rallye ČR, 11/2001, přebal III
 • Výsledky cvičné etapy zeměměřické rallye, 12/2001, přebal I
 • Workshop Wireless Info, 8+9/2001, přebal III
 • Zasedání 5. komise FIG v Káhiře 5. 1. 2001, 4/2001, 39

  ČÚZK

 • ad "Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění", 4/2001, 12 - 13
 • Dálkový přístup do KN, 8+9/2001, 31
 • ISKN finišuje, 8+9/2001, 31
 • ISKN se nezadržitelně blíží, 6+7/2001, 36
 • Je potřeba zřídit instituci "měřického komisaře"?, 4/2001, 4 - 7
 • Ještě k výměrám parcel (nebo pozemků?), 8+9/2001, 33 - 35; 10/2001, 12 - 14
 • Názory z konference KATASTR na úhradu dat z KN, 8+9/2001, 29 - 30
 • Nemorálnost některých částí Vyhlášky 162/2001 Sb. ČÚZK o poskytování údajů z KN ČR, 8+9/2001, 28
 • Nové stránky úřadů resortu ČÚZK, 4/2001, 24 - 29
 • První člen vlády na ČÚZK, 4/2001, 19
 • První milion dokumentů z WWW ČÚZK, 8+9/2001, 32
 • Předseda ČÚZK ing. Jiří Šíma jubilantem, 4/2001, 19
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2001, 1+2/2001, 16 - 17
 • Rozhovor s ing. Jiřím Šímou, CSc., 10/2001, 4 - 6
 • Vyhláška 162/2001 Sb. a nemorální? - NESMYSL!, 10/2001, 21
 • Vyhláška 162/2001 Sb. nemorální je - A BASTA!, 10/2001, 21
 • Výklad ustanovení vyhlášek, 8+9/2001, 31
 • Zákon 200/1994 Sb. - úplné diferenční znění, 6+7/2001, 4 - 11
 • Zákon o zeměměřictví, 3/2001, 14 - 15
 • Závaznost údaje o výměře parcely evidované v KN, 8+9/2001, 36 - 37
 • Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN, 6+7/2001, 11 - 12
 • Zpravodaj ČÚZK 2000/4, 4/2001, 12
 • Zpravodaj ČÚZK 2001/1, 5/2001, 9
 • Zpravodaj ČÚZK 2001/2-3, 12/2001, přebal I

  FIRMY SE PŘEDSTAVUJÍ

 • 10 let firmy GEPRO, 12/2001, 27
 • 10 let firmy PAP & spol., 11/2001, 26 - 27
 • Geodezie Brno - váš spolehlivý partner, 1+2/2001, 1; 11/2001, 9
 • Geodezie Brno na přelomu tisíciletí, 1+2/2001, 4 - 6
 • PF 2002 přeje GEOS, 12/2001, 1
 • PF 2002 přeje GEOTRONICS, 12/2001, 31
 • Špičkové přístroje Leica na vrcholu, 8+9/2001, 1

  FOTOGRAMMETRIE

 • E. Nool na OH v Sydney nepřešlápl, 4/2001, 22 - 23
 • Fotogrammetrické zaměření Velké Omayyadské mešity v Aleppu v Sýrii, 6+7/2001, 27 - 29
 • Komplexní služby v oboru geodezie a fotogrammetrie, 6+7/2001, 40

  GEODEZIE

 • 50 let VTOPÚ (I): Vznik Vojenského topografického ústavu, 4/2001, 35 - 38
 • 50 let VTOPÚ (II): První celostátní topografické mapování v měřítku 1 : 25 000, 5/2001, 26 - 32
 • 50 let VTOPÚ (III): Šedesátá léta ve VTOPÚ - nástup nových technologií, 6+7/2001, 32 - 36
 • 50 let VTOPÚ (IV): Osmdesátá léta ve VTOPÚ - rozvoj nových technologií, 8+9/2001, 20 - 23
 • 50 let VTOPÚ (V): VTOPÚ v čase změn v české společnosti, 10/2001, 30 - 32
 • 50 let VTOPÚ (VI): Geografické služby armád NATO a PfP ve VTOPÚ Dobruška, 11/2001, 28 - 31
 • 50 let VTOPÚ (VII): Perspektiva Vojenského topografického ústavu, 12/2001, 30 - 31
 • Bodová pole jako základ vytváření nových katastrálních map, 8+9/2001, 26 - 27
 • Cvičná etapa zeměměřické rallye, 11/2001, 18 - 19
 • Elektronické měření délek a směrů, 10/2001, 15
 • Euroinžinieri, 5/2001, 7
 • Evidence a registry podrobných bodových polí (současný stav a jeho přechod do zdokonaleného ISKN), 3/2001, 7
 • Geodezie Brno na přelomu tisíciletí, 1+2/2001, 4 - 6
 • Hrozí odliv mozků z oboru?, 5/2001, 4 - 5
 • Internetový obchod GEUSware, 1+2/2001, 25; 3/2001, 25; 4/2001, 15; 5/2001, 9; 6+7/2001, 7; 8+9/2001, 37; 10/2001, 13; 11/2001, 11; 12/2001, 19
 • Je potřeba zřídit instituci "měřického komisaře"?, 4/2001, 4 - 7
 • Jízdní výkaz cvičné etapy zeměměřické rallye, 11/2001, přebal III
 • Komora jako systémová záležitost, 8+9/2001, 24 - 25
 • Nabídka firmy GEODETICKÉ CENTRUM, 1+2/2001, 17; 3/2001, 27; 4/2001, 13; 5/2001, 33; 6+7/2001, 9; 8+9/2001, 11; 10/2001, 31; 11/2001, 5; 12/2001, 21
 • Nabídka firmy GEOMETRA OPAVA, 4/2001, 9
 • Nabídka firmy HRDLIČKA, 4/2001, 25; 8+9/2001, 27
 • Nabídka firmy NATURA HRADEC, 4/2001, 1, 4 - 7
 • Novela zeměměřického zákona, 11/2001, 36 - 37
 • Občanské sdružení Viva Geodesia, 11/2001, 17
 • Písemné testy jako součást zkoušky odborné způsobilosti podle novely zákona o zeměměřictví, 3/2001, 18 - 19
 • Porušení pořádku na úseku zeměměřictví, 11/2001, 37 - 38
 • Post predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 5/2001, 8
 • Přítomnost a budoucnost podrobných bodových polí, 3/2001, 4 - 6
 • Slovenská komora geodetov a kartografov, 5/2001, 6
 • Totální stanice Trimble 3000, 10/2001, 33
 • Trimble - Změnili jsme se... k vašemu prospěchu., 4/2001, 21
 • TSCe řídící jednotka Trimble, 11/2001, 16
 • Vybudování sítí permanentních referenčních stanic by/S@T group a.s., 6+7/2001, 14 - 15
 • Zákon 200/1994 Sb. - úplné diferenční znění, 6+7/2001, 4 - 11
 • Zeměměřická díla a KN v územním plánování a stavebním řádu, 10/2001, 17 - 19; 11/2001, 34 - 35
 • Zeměměřictví, katastr a inženýrská geodezie ve Svobodném státě Sasko, 5/2001, 25
 • Zeměměřičem v Americe, 12/2001, 10 - 11
 • Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN, 6+7/2001, 11 - 12

  GIS

 • Intergraph expanduje, 10/2001, přebal III
 • Komplexní služby v oboru geodezie a fotogrammetrie, 6+7/2001, 40
 • ZABAGED a digitální model území, 3/2001, 11 - 12
 • Další články o GIS v rubrice KATASTR.

  GPS

 • Bude celoplošná síť referenčních stanic DGPS u nás?, 1+2/2001, 35 - 36
 • Druhá GPS stanice permanentní sítě EUREF v ČR, 12/2001, 32 - 33
 • GPS Navigátor, 6+7/2001, 37 - 38
 • Novinky v nabídce GPS firmy Sokkia, 3/2001, 13
 • Perspektivy celoplošné sítě DGPS, 3/2001, 27
 • Realizace uzlového lokalizačního systému na území ČR, 6+7/2001, 22 - 23
 • Referenční stanice GPS, 4/2001, 18
 • Testovací základna VÚGTK pro technologii GPS, 3/2001, 15 - 17
 • Trimble a Spectra Precision jsou nyní jedinou společností, 3/2001, 10 - 11
 • Trimble zajišťuje GPS infrastrukturu pro Švýcarsko, 1+2/2001, 35
 • TSCe řídící jednotka Trimble, 11/2001, 16
 • Vybudování sítí permanentních referenčních stanic by/S@T group a.s., 6+7/2001, 14 - 15
 • Výška Matterhornu zůstává stále stejná, 8+9/2001, 37
 • Zephyr GPS anténa, 8+9/2001, 9

  HISTORIE

 • 50 let VTOPÚ (I): Vznik Vojenského topografického ústavu, 4/2001, 35 - 38
 • 50 let VTOPÚ (II): První celostátní topografické mapování v měřítku 1 : 25 000, 5/2001, 26 - 32
 • 50 let VTOPÚ (III): Šedesátá léta ve VTOPÚ - nástup nových technologií, 6+7/2001, 32 - 36
 • 50 let VTOPÚ (IV): Osmdesátá léta ve VTOPÚ - rozvoj nových technologií, 8+9/2001, 20 - 23
 • 50 let VTOPÚ (V): VTOPÚ v čase změn v české společnosti, 10/2001, 30 - 32
 • 50 let VTOPÚ (VI): Geografické služby armád NATO a PfP ve VTOPÚ Dobruška, 11/2001, 28 - 31
 • 50 let VTOPÚ (VII): Perspektiva Vojenského topografického ústavu, 12/2001, 30 - 31
 • Časy se nemění aneb vše při starém (projednávání katastrálního zákona v parlamentu), 3/2001, 22 - 26

  KARTOGRAFIE

 • Aktivity kartografické společnosti ČR, 4/2001, 41 - 42
 • Bohatá sbírka teplotních map a grafů, 8+9/2001, 38
 • Digitální ortofotomapy ČR 1 : 10 000, 12/2001, 9
 • Kabát turistických map, 8+9/2001, 38 - 39
 • Konference KARTOGRAFIE, 8+9/2001, 38
 • Legální mapa něco stojí, 8+9/2001, 6 - 7
 • Mapy mezi knihami, 6+7/2001, 30 - 31
 • Mapy na internetu jsou stále populárnější, 12/2001, 16 - 17
 • Několik vět s novým "generálním" Kartografie, 8+9/2001, 4 - 5
 • Novinky z Kartografie Praha, a.s., 10/2001, 34
 • S mapou za dobrodružstvím, 8+9/2001, 12
 • Setkání cestovatelů v Brně, 1+2/2001, 14 - 15
 • Úloha kartografie v geoinformační společnosti, 12/2001, 18 - 21
 • Výška Matterhornu zůstává stále stejná, 8+9/2001, 37
 • ZABAGED a digitální model území, 3/2001, 11 - 12

  KATASTR

 • "Slučkované" hranice v KN, 5/2001, 12
 • Bodová pole jako základ vytváření nových katastrálních map, 8+9/2001, 26 - 27
 • Budou data z katastru dražší?, 4/2001, 20
 • Časy se nemění aneb vše při starém (projednávání katastrálního zákona v parlamentu), 3/2001, 22 - 26
 • Dálkový přístup k údajům KN, 8+9/2001, 31; 11/2001, 8 - 10
 • Digitalizace a další vedení katastrálních map, 1+2/2001, 7 - 9
 • Evidence obyvatel, 4/2001, 18
 • Geometrické plány v územích s DKM a KM-D, 5/2001, 14 - 17
 • Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění, 1+2/2001, 36 - 37
 • ISKN - aktuální informace o projektu, 1+2/2001, 38
 • ISKN finišuje, 8+9/2001, 31
 • ISKN se nezadržitelně blíží, 6+7/2001, 36
 • Jak se mění soubor geodetických informací KN, 6+7/2001, 13
 • Je potřeba zřídit instituci "měřického komisaře"?, 4/2001, 4 - 7
 • Ještě k výměrám parcel (nebo pozemků?), 8+9/2001, 33 - 35; 10/2001, 12 - 14
 • Katastr nemovitostí ČR - jaký je a jaký by měl být, 1+2/2001, 29 - 30
 • Kolize "dvojích" souřadnic S-JTSK, 10/2001, 16
 • Nastane peklo v ISKN?, 4/2001, 18
 • Názory z konference KATASTR na úhradu dat z KN, 8+9/2001, 29 - 30
 • Nemoforum - druhé výročí, 10/2001, 11
 • Nemorálnost některých částí Vyhlášky 162/2001 Sb. ČÚZK o poskytování údajů z KN ČR, 8+9/2001, 28
 • Nové prováděcí předpisy ke katastrálním zákonům (stručný komentář), 8+9/2001, 14 - 15; 10/2001, 28 - 29
 • Novela katastrálního zákona (stručný komentář - dokončení), 1+2/2001, 26 - 29
 • Obnova údajů o BPEJ v prostorech s digitální katastrální mapou a jejich vedení, 5/2001, 18 - 20
 • Pozemky a právo, 5/2001, 38; 6+7/2001, 26; 8+9/2001, 8
 • První člen vlády na ČÚZK, 4/2001, 19
 • První milion dokumentů z WWW ČÚZK, 8+9/2001, 32
 • Spolupráce zhotovitele, katastrálního a pozemkového úřadu při zpracování KPÚ v okrese Příbram, 4/2001, 10
 • Technologie tvorby a vedení DKM v lokalitách sáhových měřítek, 12/2001, 22 - 23
 • Testovací aplikace pro transformaci rastrů při tvorbě DKM, 6+7/2001, 16 - 17
 • Vševědna Zeměměřiče, 1+2/2001, 16
 • Vyhláška 162/2001 Sb. a nemorální? - NESMYSL!, 10/2001, 21
 • Vyhláška 162/2001 Sb. nemorální je - A BASTA!, 10/2001, 21
 • Výklad ustanovení vyhlášek, 8+9/2001, 31
 • Výpočet výměr bez vyrovnání, 4/2001, 15 - 16
 • Využití původních map PK v územích s KM-D, 5/2001, 22 - 23
 • Využití systému KOKEŠ při obnově SGI přepracováním katastrální mapy, 10/2001, 22 - 23
 • Základní registr prostorové identifikace a digitální soubor geodetických informací, 10/2001, 8 - 10; 11/2001, 11 - 15
 • Zákon 200/1994 Sb. - úplné diferenční znění, 6+7/2001, 4 - 11
 • Zásady vedení digitalizovaného souboru geodetických informací, 12/2001, 24 - 27
 • Závaznost údaje o výměře parcely evidované v KN, 8+9/2001, 36 - 37
 • Zeměměřická díla a KN v územním plánování a stavebním řádu, 10/2001, 17 - 19; 11/2001, 34 - 35
 • Zeměměřictví, katastr a inženýrská geodezie ve Svobodném státě Sasko, 5/2001, 25
 • Zkušenosti s provozem dálkového přístupu k datům KN, 11/2001, 4 - 6
 • Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN, 6+7/2001, 11 - 12

  KGK

 • Hrozí odliv mozků z oboru?, 5/2001, 4 - 5
 • Komora jako systémová záležitost, 8+9/2001, 24 - 25
 • Komora jako systémová záležitost - ano, ale... je to trochu jinak, 11/2001, 32 - 33
 • Prohlášení představenstva KGK, 12/2001, 34
 • Zákon o zeměměřictví, 3/2001, 14 - 15

  POZEMKOVÉ ÚPRAVY

 • Systém PROLAND v.2, 8+9/2001, 16 - 17

  PŘEČTĚTE SI

 • Dotisk knihy 250 století zeměměřictví, 12/2001, přebal I
 • Elektronické měření délek a směrů, 10/2001, 15
 • Pozemky a právo, 5/2001, 38; 6+7/2001, 26; 8+9/2001, 8
 • Publikace Pozemky a právo téměř rozebrána, 12/2001, přebal I
 • Významný počin ve vydávání geodetické literatury, 5/2001, 32

  PŘÍSTROJE

 • GP Inzert, 10/2001, 7; 11/2001, 7; 12/2001, 7
 • Kern v Aarau, 3/2001, 9
 • Leica SR530 (GEFOS), 4/2001, 44; 10/2001, 36
 • LOCUS (GEOVAP), 3/2001, 17; 4/2001, 11; 5/2001, 23; 11/2001, 15; 12/2001, 29
 • Nivelační přístroj DiNi (PAP & spol.), 11/2001, 27
 • Novinky v nabídce GPS (SOKKIA), 3/2001, 13
 • PENTAX ATS - 101 (GEOPEN), 4/2001, 30; 10/2001, 5
 • PENTAX R - 125N (GEOPEN), 4/2001, 30; 10/2001, 5
 • Plotr Falcon CAD A0 (GEODIS), 10/2001, 35
 • SET4110R (SOKKIA), 4/2001, 43
 • Tiskárna HP DesignJet 1050c/1055cm plus (TEPEDE), 11/2001, 25
 • Topcon - Geodetická kancelář (GEODIS), 1+2/2001, 2; 4/2001, 2; 8+9/2001, 2
 • Topcon GNSS (GEODIS), 10/2001, 1, 2; 11/2001, 2; 12/2001, 2
 • Topcon GPT-2000 (GEODIS), 11/2001, 39; 12/2001, 35
 • Topcon GPT-6000 (GEODIS), 11/2001, 39; 12/2001, 35
 • Topcon Positioning System (GEODIS), 1+2/2001, 39; 3/2001, 32; 5/2001, 2; 6+7/2001, 2
 • Totální stanice Leica TPS1000/2000 (GEFOS), 8+9/2001, 40
 • Totální stanice Leica TPS1100 (GEFOS), 5/2001, 40; 8+9/2001, 40
 • Totální stanice Leica TPS300 (GEFOS), 8+9/2001, 40; 12/2001, 36
 • Totální stanice Leica TPS700 (GEFOS), 1+2/2001, 40; 8+9/2001, 40
 • Totální stanice Leica TPS700 auto (GEFOS), 11/2001, 40
 • Totální stanice Trimble 3000 (GEOTRONICS), 10/2001, 33
 • Trimble (GEOINVEST), 1+2/2001, 37
 • Trimble - nové řady geodetických přístrojů (GEOTRONICS), 3/2001, 11
 • Trimble 3300 (PAP & spol.), 11/2001, 26
 • Trimble 3600 (PAP & spol.), 11/2001, 26 - 27
 • Trimble 5600 (PAP & spol.), 11/2001, 27
 • Trimble a Spectra Precision jsou nyní jedinou společností, 3/2001, 10 - 11
 • Trimble Toolbox (GEOTRONICS), 5/2001, 39
 • TSCe řídící jednotka Trimble (GEOTRONICS), 11/2001, 16
 • Z - Xtreme (GEOVAP), 3/2001, 17; 4/2001, 11; 5/2001, 23; 11/2001, 15; 12/2001, 29

  REAKCE

 • K článku ing. M. Rouleho, CSc., 8+9/2001, přebal IV
 • Komora nechce dohlížet na ceny, ale na kvalitu, 10/2001, přebal III
 • Výsledky státem zadaného a financovaného výzkumu a vývoje, 3/2001, přebal IV; 5/2001, 33

  RŮZNÉ

 • CEDA partnerem ESRI, 10/2001, přebal III
 • Celoživotní profesní doškolování, 12/2001, přebal II
 • Co je autorské dílo?, 8+9/2001, 17
 • Cvičná etapa zeměměřické rallye, 11/2001, 18 - 19
 • Český Telecom implementuje systém Autodesk MapGuider, 12/2001, přebal III
 • Dejte si pozor na zabezpečení osobních údajů, 4/2001, 31
 • Informace geodetickým firmám a živnostníkům, 12/2001, 33
 • Informace o České metrolog. společnosti, 1+2/2001, 24
 • Ing. Jiří Šíma, CSc. - pětašedesátiletý, 5/2001, 11 - 12
 • Jízdní výkaz cvičné etapy zeměměřické rallye, 11/2001, přebal III
 • Nelobujeme za státní zakázky pro sebe, 12/2001, 34
 • Nové přečíslování telefonů, 10/2001, přebal I
 • Občanské sdružení Viva Geodesia, 11/2001, 17
 • Poděkování ing. L. Skládalovi, 3/2001, 20
 • Pojišťovací servis, 5/2001, 21
 • Program činnosti ČSGK na období 2001 až 2002, 1+2/2001, 34
 • Stanovisko Rady NEMOFÓRA k návrhu zákona o dani z nemovitosti, 6+7/2001, 19
 • Tragédie na silnicích, 11/2001, 15
 • Výsledky 37. Geodesia rallye ČR, 11/2001, přebal III
 • Výsledky cvičné etapy zeměměřické rallye, 12/2001, přebal I
 • Zaslechnuto... (fotoseriál), 5/2001, 5
 • Zeměměřická Vltava, 3/2001, přebal I
 • Zveřejnění polských rastrových map na webu, 8+9/2001, 10
 • Životní jubilea - Bumba Jan, ing., 8+9/2001, 25
 • Životní jubilea - Haltmar Bohuslav, ing., 5/2001, přebal I
 • Životní jubilea - Jeřábek Ondřej, ing., CSc., 3/2001, 20
 • Životní jubilea - Klimeš Milan, ing., 10/2001, 20
 • Životní jubilea - Kmínek Jaroslav, ing., 10/2001, 20
 • Životní jubilea - Kolenatý Emanuel, ing., CSc., 3/2001, 20
 • Životní jubilea - Kostelecký Jan, prof. ing., DrSc., 3/2001, 20
 • Životní jubilea - Michal Jaroslav, doc. ing., CSc., 3/2001, 20
 • Životní jubilea - Mimra Marcel, ing., 12/2001, 8
 • Životní jubilea - Pospíšil Jiří, ing., CSc., 3/2001, 20; 5/2001, 13
 • Životní jubilea - Přívara Vladimír, 3/2001, 20
 • Životní jubilea - Sachunský Vladislav, ing., 5/2001, 10
 • Životní jubilea - Šíma Jiří, ing., CSc., 5/2001, 10
 • Životní jubilea - Škárová Helena, 3/2001, 20
 • Životní jubilea - Vorel Vladimír, doc. ing., CSc., 3/2001, 20; 12/2001, 8

  SERVIS ZEMĚMĚŘIČE

 • Almanach k výročí SPŠ zeměměřické, 4/2001, přebal I
 • Autodesk podporuje formát MrSID, 8+9/2001, přebal IV
 • Desatero správného zacházení s disketami, 4/2001, přebal IV
 • Informace pro předplatitele a vzor zálohové faktury na rok 2001, 11/2001, přebal IV
 • Krádež aparatury GPS, 4/2001, přebal I
 • Objednávkový kupon pro publikaci Pozemky a právo, 5/2001, přebal IV; 6+7/2001, přebal IV; 8+9/2001, přebal IV
 • Pracovní řád pro úředníky, 4/2001, přebal IV
 • Seznam pracovišť KN dostupných prostřednictvím KN, 6+7/2001, přebal IV
 • Z Webu Zeměměřiče, 5/2001, přebal IV
 • Základní změny zákonů s účinností od 1. 1. 2001, 3/2001, přebal II - IV
 • Založení odborné skupiny Vzdělávání v zeměměřictví, 8+9/2001, přebal IV
 • Žádost o založení zákaznického účtu pro DP k ISKN, 6+7/2001, přebal III

  SMUTNÉ ZPRÁVY

 • Zemřel ing. Jaroslav Hlubuček, 10/2001, 17
 • Zemřel ing. Zdenko Mašín, 12/2001, přebal IV

  SOFTWARE

 • Akademický projekt GaMa slouží a vychovává, 12/2001, 4 - 6
 • G - View (SEDLÁČEK), 11/2001, 31; 12/2001, 8
 • Geometrické plány v systému Kokeš, 5/2001, 24 - 25
 • Groma v. 6.0, 3/2001, 5; 11/2001, 13
 • Kokeš pro pracovní skupiny - Vykbáze, 1+2/2001, 10 - 11
 • MISYS na vzestupu, 4/2001, 14 - 15
 • Nabídka firmy GEPRO, 6+7/2001, 39
 • Nový programový produkt VKM, 4/2001, 17; 5/2001, 29
 • Prohlížečky výkresů formátu DGN (GEOVAP), 5/2001, 31
 • Rastry v programu Kokeš, 11/2001, 20 - 21
 • Spor o autorství ke geodetickému programu, 8+9/2001, 13; 10/2001, 11
 • Systém PROLAND v.2, 8+9/2001, 16 - 17
 • Testovací aplikace pro transformaci rastrů při tvorbě DKM, 6+7/2001, 16 - 17
 • VKM (SEDLÁČEK), 11/2001, 31; 12/2001, 8
 • Využití systému KOKEŠ při obnově SGI přepracováním katastrální mapy, 10/2001, 22 - 23

  ŠKOLSTVÍ

 • Akademický projekt GaMa slouží a vychovává, 12/2001, 4 - 6
 • Vybudování moderního vzdělávacího pracoviště Geodezie a kartografie na Ústavu geodeze FAST VT v Brně, 4/2001, 8

  TEST

 • Písemné testy jako součást zkoušky odborné způsobilosti podle novely zákona o zeměměřictví, 5/2001, přebal III
 • Písemné testy jako součást zkoušky odborné způsobilosti podle novely zákona o zeměměřictví - výsledky, 6+7/2001, přebal III

  VÚGTK

 • CD-ROM Zeměměřictví a katastr II. (2000/2001), 1+2/2001, přebal IV
 • Testovací základna VÚGTK pro technologii GPS, 3/2001, 15 - 17

  VÚGTK - NZK

 • Angažovanost uživatelů v zavedení nového referenčního systému v Nizozemsku, 6+7/2001, 20 - 21
 • Geografické názvy: Těžká cesta k národní standardizaci, 3/2001, 28 - 29
 • GPS z indického pohledu: Monitorování zemětřesení, 5/2001, 36 - 37
 • Italský výměnný systém katastrálních dat: Zajišťování souvislosti dat mezi samosprávnými organizacemi, 11/2001, 24 - 25
 • Přehled modelů pro zeměměřické učební plány ve světě, 12/2001, 14 - 15
 • US ruší záměrné degradování GPS: Nezávislé GPS určování polohy se desetinásobně zpřesňuje, 1+2/2001, 24 - 25
 • Vývoj DORIS: Přehled, 10/2001, 24 - 25
 • Získání míru v Kosovu, 4/2001, 32 - 34
 • Znaky kvality dat v kartografickém procesu vytváření modelů, 8+9/2001, 10 - 11

  INTERNET

 • Centrální adresa, 10/2001, přebal I
 • E-mailové adresy, 3/2001, přebal I
 • Mapové zobrazení hledaného telefonního čísla, 8+9/2001, 5
 • Mapy na internetu jsou stále populárnější, 12/2001, 16 - 17
 • Nové stránky úřadů resortu ČÚZK, 4/2001, 24 - 29
 • Outdoorové mapy a průvodce, 8+9/2001, 5
 • Přístroje pro lokalizaci podzemních objektů (internetová konference), 5/2001, 13
 • Spekulace s doménami, 10/2001, přebal I
 • Vylepšete si svou webovou stránku, 10/2001, přebal I
 • Zajímavé adresy, 10/2001, přebal I

  ZAHRANIČÍ

 • Euroinžinieri, 5/2001, 7
 • Post predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, 5/2001, 8
 • Slovenská komora geodetov a kartografov, 5/2001, 6

  ZAJÍMAVOSTI

 • Ještě jednou k leteckému průvodci, 3/2001, 31
 • Obor ve filatelii, díl 21. - Přístroje I. - dálkoměry a teodolity, 1+2/2001, 12 - 13
 • Obor ve filatelii, díl 22. - Přístroje II., 3/2001, 30 - 31
 • Obor ve filatelii, díl 23. - Přístroje III., 4/2001, 30 - 31
 • Obor ve filatelii, díl 24. - Geofyzika a gravimetrie I., 5/2001, 34 - 35
 • Obor ve filatelii, díl 25. - Geofyzika a gravimetrie II., 6+7/2001, 18 - 19
 • Obor ve filatelii, díl 26. - Matematici a výpočetní technika I., 8+9/2001, 18 - 19
 • Obor ve filatelii, díl 27. - Matematici a výpočetní technika II., 10/2001, 26 - 27
 • Obor ve filatelii, díl 28. - Glóby, 11/2001, 22 - 23
 • Obor ve filatelii, díl 29. - Vklad Číňanů a Korejců k rozvoji vědy I., 12/2001, 12 - 13
 • Pel-mel, 12/2001, 31

  ŽERTY STRANOU

 • Krachující geodeti, 11/2001, 10

  redakce

  vyvěšeno: 25.unora 2002


  Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/2002.
  [Server] [katastr nemovitosti] [Pošta]