[pošta]             Prosinec '96

[Katastr nemovitostí]
Příspěvek k vedení KM-D Z katastrálních map (KM) v sáhovém měřítku nelze vytvořit digitální KM, proto se zpracovává tzv. KM v digitálním vyjádření. Nový pohled přináší článek doc. Michala a ing. Kloučka (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 6-7).
Geodetické dny v Brně 33. mezinárodní geodetické informační dny Brno 96 (4.- 5. 11. 1996) proběhly v brněnském Domě techniky na Výstavišti. Přes 250 účastníků (80 % z rezortu ČÚZK) vyslechlo 16 referátů, které nějak souvisely s katastrem, a 14 krátkých firemních prezentací a prohlédlo si stánky 26 firem.
Zase Karlovy Vary K čemu také vede nedůslednost pracovníků katastrálních úřadů se dočtete, když KLIKNETE SEM

[Víme - víte]
Turnaj katastrálních úřadů V prachatické sportovní hale proběhl počátkem října první ročník rezortního turnaje v malém fotbalu (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 8).
Křtiny stovkového Autoatlasu Na 22. 10. 1996 do Průhonic pozvali kapitáni tří kartografických firem (Geodezie Brno, a.s., Geodézii ČS, a.s. a Freytag & Berndt), které přivedly na svět a do obchodů Autoatlas České republiky v měřítku 1:100 000, hosty, aby v jejich přítomnosti novinku tohoto desetiletí slavnostně pokřtili (o obsahu atlasu čtěte - TLAČÍTKO KARTOGRAFIE - Autoatlas ČR 1:100 000) - podrobněji Zeměměřič 12/96, s. 8.
Věčné věcné břemeno Novely zákonů o katastru se dotkly také věcného břemena, další změny vyplynou z novém občanském zákoníku, který se připravuje.
Specifikace v pozemních stavbách Na semináři (7. 11. 1996), který na ČVUT uspořádal Český svaz stavebních inženýrů, se diskutovalo o novele Stavebního zákona.
Nová právní úprava KN Nová právní úprava KN byla tématem semináře (7. 11. 1996), který uspořádal Spolek zeměměřičů Brno v Třebíči. Seminář přilákal 270 účastníků, kteří se zájmem vyslechli přednášku doc. Fialy z právnické fakulty MU Brno a ing. Olivové (ČÚZK) - podrobněji Zeměměřič 12/96, s. 9.
Sdružení pražských zeměměřičů
Sdružení pražských zeměměřičů vzniklo v r. 1992. Poslední sraz asi 20 účastníků proběhl 8. 11. 1996 v hospůdce v údolí Divoké Šárky. (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 9)
Odcizené hraniční kameny
V minulosti oddělovali majitelé své pozemky kamennými mezníky, často ozdobenými rytinami.
Kdo je vlastně zeměměřič?
Zeměměřické rekordy a zajímavosti (poprvé) Od léta vám slibujeme čtení o zeměměřických nej- a další zajímavosti. Nyní zveřejňuje první příspěvky, ale můžete se těšit na další. (podrobněji Zeměměřič 12/96, s. 29).

Anotace knih
    BUCHAR, P.- HOJOVEC, V.: Matematická kartografie, vydalo ČVUT, Praha, 1996, 1. vyd., 210 s., cena 80 Kč.
    BRADÁČ, A.- FIALA, J.: Nemovitosti, oceňování a právní vztahy, vydalo Linde, Praha, 1996, 496 s., cena 320 Kč.     ČÁP, M.- SAKAŘ, B.- HEGENBART, M.: Slovník stavebního práva, vydal Seprom, 1994, 208 s, cena neuvedena.

[Kartografie]
Nenechává je to klidnými
Kartografie Praha chrání své digitální mapy tajným znakem.
Zajímavosti z přehledu majitelů
Koncem října 1996 došlo k majetkovému propojení Geodezie Brno, a.s. a Kartografie Praha, a.s.
Nové postupy obnovy Státní mapy 1:5 000 - odvozené Po r. 1990, kdy na Katastrálním úřadě v Pardubicích získali přístup k moderní výpočetní a zobrazovací technice, rycím a kopírovacím materiálům a technologiím se změnil SMD tvorba a obnova mapy SMO-5. Například srovnání pracnosti a materiálových nákladů pro vyhotovení tiskového podkladu polohopisu jednoho mapového listu vyznívá jednoznačně pro digitální zpracování. Osvit vychází asi 2,7x levněji než klasická rytina (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 12).
NOVÉ MAPY A ATLASY
Autoatlas, Česká republika, 1:100 000

[GPS]
Mount Everest - měření století
V r. 1992 byla pomocí GPS metod přeměřena nejvyšší hora světa. Výška Mt. Everestu nad elipsoidem i geoidem činí 8 846,10 metrů.

[GIS]
Digitální model terénu 2.5 G (2. část)
V druhém pokračování jsou definovány další pojmy:
- digitální model terénu ve formě gridu je vlastně matice pravidelně rozmístěných výškových bodů,
- TIN je topologická struktura reprezentující 3D topografický (nebo i jiný) povrch.
Generování DMT z digitalizovaných vrstevnic může být provedeno buď interpolační nebo triangulační metodou. Při častějším využívání DMT se stále zřetelněji projevuje potřeba vhodné metody, umožňující kontrolu kvality DMT a odvozených produktů (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 22).
Invex Computer 96
Letošního 6. mezinárodního veletrhu informačních technologií (22.- 26. 10. 1996) se zúčastnila většina nám známých firem. 1 034 firem ze 17 zemí, které zaplnily přes 43 tisíc m2, a během pěti dní branami výstaviště prošlo 150 tisíc návštěvníků, z toho 9 tisíc bylo z 25 zemí světa. Tím se Invex zařadil na druhé místo podobných akcí v Evropě hned za Hannoverský veletrh CeBit.
Jak se dalo očekávat, hlavním tématem byl tentokrát Internet. Většina vystavovatelů z oblasti GIS byla soustředěna tradičně v pavilonu A1 na stejných místech jako loni. Prezentovalo se více než 20 firem, které znáte ze stránek časopisu Zeměměřič (podrobněji - Zeměměřič 12/96, s. 23).

    [Server]